Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

ARiMR: nawet 300 tys. zł dotacji na inwestycje przywracające potencjał w produkcji rolnej

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
ARiMR: nawet 300 tys. zł dotacji na inwestycje przywracające potencjał w produkcji rolnej
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 03.01.2023r.

Rolnicy, których dotknęły skutki wystąpienia klęsk żywiołowych, w tym suszy, lub ASF, mogą wystąpić do ARiMR o dotację na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł. Nabór wniosków wystartował 2 stycznia 2023.

Maksymalna pomoc, jaką można wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

O dotacje na odtworzenie potencjału produkcji rolnej mogą starać się rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe

O wsparcie mogą starać się dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych (deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna).

Dotacja obejmuje takie szkody w gospodarstwie jak np. straty w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich. Warunkiem jest ich doświadczenie w roku składania wniosku albo w jednym z dwóch poprzednich lat.

Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Jednakże, pd uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia strat, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

W przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi być ona nowa. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń.

r e k l a m a

Pomoc dla rolników poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Warunkiem wystąpienia o dotację przez rolnika, którego gospodarstwo ucierpiało przez ASF jest decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nakazie w drodze decyzji o zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok.  W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

W jaki sposób składać wnioski o pomoc w ARiMR?

Tegoroczny nabór trwa od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r. Wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji.

W ciągu poprzednich 10 naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach wsparcia „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej” skorzystało 473 rolników. Otrzymali oni na ten cel ponad 24 mln zł. W roku 2022 wpłynęło 86 wniosków na łączną sumę ok. 7,7 mln zł.

r e k l a m a

Jakie dokumenty są wymagane w procesie aplikacji o wsparcie?

Więcej informacji znajduje się na stronie ARIMR , gdzie znajdują się wnioski oraz informacje jak je prawidłowo uzupełnić oraz inne wskazówki ułatwiające proces składania wniosków:

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Fot. pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a