Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Aż 1/3 dotacji unijnych z PROW wciąż nie trafiła do rolników. Czy Polska je straci?

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Aż 1/3 dotacji unijnych z PROW wciąż nie trafiła do rolników. Czy Polska je straci?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 07.02.2023r.

Polska ma problem z rozdysponowaniem środków z PROW 2014-2020. Od początku realizacji programu ARiMR wypłaciła tylko 66 proc. z budżetu. Do wydania zostało jeszcze prawie 29 mld zł, a czasu jest coraz mniej. Czy uda się wykorzystać te pieniądze? Czy Polska je jednak straci?

Tempo rozdysponowywania środków z PROW jest bardzo powolne

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 18,18 mld euro (ok. 82,6 mld zł). Środki te muszą być wydatkowane do końca 2025 r.

r e k l a m a

Od początku realizacji tego programu do 22 stycznia 2023 r. złożono ponad 7,8 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 87 mld zł. Liczba zawartych umów oraz wydanych decyzji przyznających pomoc wyniosła 7 mln na kwotę 66,8 mld zł. Ale na razie ARiMR wypłaciła beneficjentom tylko 53,8 mld zł. Tempo kontraktacji jest więc bardzo powolne.

Czy przepadną nam fundusze PROW?

Biorąc pod uwagę fakt, że na wydatkowanie budżetu mamy czas tylko do końca 2025 roku, istnieje realna obawa, że nie uda się tego zrealizować. Rolnicy martwią się, że Polska będzie musiała zwrócić niewykorzystaną część do budżetu UE i pieniądze zwyczajnie przepadną.

Resort rolnictwa oczywiście uspokaja, że Polska nie starci środków z PROW.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do jak najpełniejszego wykorzystania alokacji środków PROW 2014-2020 poprzez bieżącą analizę stanu realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia i proponowanie ewentualnych zmian Programu, które zapewnią jego skuteczną i efektywną realizację – zapewnił wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

r e k l a m a

Jakie będą zmiany w PROW?

Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie środków w PROW resort rolnictwa rozważa obecnie przesunięcie środków finansowych na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

- Obecnie trwają prace analityczne mające na celu oszacowanie poziomu wykorzystania środków w poszczególnych instrumentach wsparcia PROW  2014–2020 i określenie wysokości kwot, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel – zapewnił minister H. Kowalczyk.

Niewykorzystane środki z PROW trafią na modernizację gospodarstw mlecznych?

Z pomysłami na relokacje środków z PROW zgłaszają się do ministerstwa też różne organizacje branżowe. Np. Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o przesunięcie pieniędzy na modernizację gospodarstw mlecznych i poprawę dobrostanu zwierząt, a w szczególności bydła mlecznego.

- W naszej ocenie bardzo dobrym pomysłem będzie zabranie środków pozostałych z PROW 2014 – 2020 z tych działań, które nie cieszą się wśród rolników popularnością i zabezpieczenie ich na modernizację gospodarstw mlecznych i poprawę dobrostanu zwierząt, a w szczególności bydła mlecznego. Hodowla krów mlecznych, jest dziedziną, w której cały czas pojawiają się nowe trendy i oczekiwania. Przed selekcją bydła mlecznego stoją nowe wymagania, które będą miały duży wpływ na jej kierunek w najbliższych latach. Biorąc pod uwagę poziom genetyczny populacji bydła niezbędne, a wręcz konieczne jest zwiększenie postępu genetycznego w celu poprawy jakości hodowlanej, a w tym m.in. płodności, odporności na schorzenia i choroby, jak również konieczność wprowadzenia nowych cech związanych z wykorzystaniem paszy, produkcji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian środowiskowych. Wszystko to jest kapitałochłonne i wymaga ogromnych nakładów pieniężnych - pisze Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Wody Polskie nie wyrobią się w terminie? Województwa chcą przesunąć pieniądze na drogi i kanalizację

Również zarząd Związku Województw RP wystąpił o przekazanie niewykorzystanych środków PROW 2014-2020 na realizację lokalnych operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych. Związek obawia się, że pieniądze pierwotnie zaplanowane na realizację operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” przepadną, bo PGW Wody Polskie nie wyrobi się z terminami.

Przypomnijmy, że na działanie to przewidziane zostało 165 mln EUR (730,4 mln zł), do wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. Wody Polskie w ramach poddziałania mogą realizować inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych, będących odpowiedzią na potrzeby poprawy stosunków wodnych na terenach użytkowanych rolniczo. Inwestycje te, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym dla poddziałania zostały zaopiniowane przez zespół ekspertów powołany przy MRiRW. Obecnie na liście inwestycji znajduje się 195 operacji na kwotę ok. 600 mln zł.

- Na 196 projektów zgłoszonych do resortu rolnictwa do dofinansowania z tego działania, tylko 20 posiada dokumentację techniczną i jest gotowa do realizacji. Pozostałe 176 projektów nie posiada dokumentacji i odpowiednich zezwoleń i ma być gotowa do realizacji w grudniu 2023 roku - zauważa Związek Województw RP.

wk, ksz, fot. envato.com

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: Jak notable z PFHBiPM zareagują na przyjazd 30 delegatów z Mazowsza?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a