Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Biogazownie rolnicze - aspekty prawne inwestycji

Bartłomiej Czekała
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Biogazownie rolnicze - aspekty prawne inwestycji
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 03.03.2021r.

Czy warto inwestować w biogazownie rolnicze? - na ten temat dyskutowaliśmy z ekspertami podczas specjalnego webinarium. Ale budowa biogazowni to nie tylko potencjalne koszty i zyski po czasie, lecz cały szereg aspektów i uwarunkowań prawnych, które każdy rolnik i inwestor w jednym powinien znać. O szczegółach mówił mgr Tomasz Marzec z UAM w Poznaniu.

Jeżeli rolnik zdecydował się na budowę biogazowni, to dopiero pierwszy krok na długiej ścieżce jaką trzeba przejść od momentu podjęcia decyzji do rozpoczęcia eksploatacji.Proces planowania i budowy biogazowni musi mieć właściwą ścieżkę prawną. Zwłaszcza, jeżeli właściciel biogazowni chce otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem KOWR.

r e k l a m a

Na samym początku jest koncepcja powstania całej inwestycji, prace projektowe, ścieżka administracyjna, potem proces wszystkich prac budowlanych i wreszcie rozpoczęcie eksploatacji.

- W obecnym systemie prawnym w Polsce nie ma jednolitego procesu inwestycyjnego. Konieczność przeprowadzenia poszczególnych postępowań będzie zależało od warunków lokalizacji inwestycji, rocznej wydajności inwestycji i mocy instalacji w biogazowni - wskazywał mgr Tomasz Marzec. W ocenie naszego eksperta najbardziej uproszczony proces inwestycyjny jest obecnie w przypadku mikroinstalacji biogazu rolniczego.

r e k l a m a

Schemat czynności formalno - prawnych podczas procesu inwestycyjnego


I etap - lokalizacja inwestycji
II etap - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
III etap - uzgodnienia dotyczące infrastruktury oraz warunki przyłączenia do sieci przesyłowej - elektroenergetycznej
IV etap - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
V etap - uzyskanie dalszych pozwoleń, przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.
VI etap - Pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowy)
VII etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w KOWR).

W poszczególnych etapach mogą zachodzić zmiany. Jest to uzależnione od specyfikacji danej inwestycji.Bez koncesji na biogaz


Jak podkreślał mgr Tomasz Marzec, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu rolniczego nie wymaga uzyskania żadnej koncesji. Działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Ten rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR i to on dokonuje tego wpisu. Wytwórca biogazu może zostać prosumentem energii odnawialnej lub może sprzedawać energię, ciepło lub biogaz z biogazowni jeżeli spełni określone warunki.

Kwestie podatkowe reguluje Ustawa o energii odnawialnej. Właściciel biogazowni ma szereg ulg i udogodnień skarbowych, ale wszystko to jest uzależnione od tego czy jest to instalacja prosumencka, czy też producencka

- Najlepiej inwestycje realizować na działce, do której ma się prawo własności. Najbezpieczniejsze są biogazownie do 0,5 Mwh, gdyż nie wymagają decyzji środowiskowej, raportu oddziaływania na środowisko i nie zaburzają krajobrazu - mówił nasz ekspert.

Organy administracji publicznej nie mogą zwlekać z wydaniem decyzji, ale tu kluczowe jest stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz sąsiadów, którzy mogą blokować takie inwestycje.

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a