Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Co się stanie z zadatkiem, jeśli rolnik nie otrzyma kredytu na zakup ziemi?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co się stanie z zadatkiem, jeśli rolnik nie otrzyma kredytu na zakup ziemi?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.01.2022r.

Mam zamiar kupić grunty rolne i wziąć kredyt na ich zakup. Nie wiem jednak, czy go otrzymam. Właściciel gruntów stwierdził, że możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej z zadatkiem. Czy zawarcie takiej umowy w odniesieniu do nieruchomości rolnych jest możliwe? Co w przypadku, gdy wyrażę zgodę na zadatek, a nie uzyskam kredytu i nie zawrę umowy ostatecznej?

r e k l a m a

Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej z zadatkiem dla nieruchomości?

Artykuł 389 k.c. wskazuje w § 1, że umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej także w odniesieniu do nieruchomości rolnych. Artykuł 390 k.c. wskazuje w § 1, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Zgodnie z § 2 art. 390 k.c., gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (akt notarialny), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Co z zadatkiem. Przepada czy zostaje zwrócony?

Strony mogą także wprowadzić postanowienia dotyczące zachowku. Artykuł 394 k.c. w § 1 określa, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. Jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek podlega zwrotowi. Natomiast § 3 wymienionego wyżej artykułu wskazuje, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Jak uchronić się przed obowiązkiem zapłaty dwukrotności kwoty zadatku?

Zatem najlepiej wprowadzić zastrzeżenie do umowy przedwstępnej, że w przypadku gdy kupujący nieruchomość rolną nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej, umowa przedwstępna ulega rozwiązaniu. Wtedy zadatek będzie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej nie ma zastosowania.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody