Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy domownik może prowadzić firmę i zostać w KRUS?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy domownik może prowadzić firmę i zostać w KRUS?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.07.2022r.

Od kilku lat jestem ubezpieczony jako domownik u taty, który jest rolnikiem. Chciałbym rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej i pozostać ubezpieczonym w KRUS. Czy po zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to nadal możliwe?

Czy domownik może prowadzić firmę i zostać w KRUS?
 

Tak, według art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

r e k l a m a

Jakie warunki rolnik musi spełnić?

Aby to było możliwe, musi jednak spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania poza­rolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,

 • r e k l a m a

  jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

 • nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym,

 • nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty wskazanej w ustawie.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

 • Ten produkt może Ciebie zainteresować

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

  Płacisz tylko

  156,00 zł SPRAWDŹ

  wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

 • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Jeżeli rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym, nie składa zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego. W przeciwnym razie musi to zrobić.

Ile wynosi granica podatku docohowego od przychodów z działalności pozarolniczej?

Roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 rok wynosi 3723 zł.

dr hab. Aneta Suchoń, prof UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a