Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy emeryt z ZUS, prowadząc gospodarstwo, otrzyma też świadczenie z KRUS?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy emeryt z ZUS, prowadząc gospodarstwo, otrzyma też świadczenie z KRUS?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 31.03.2022r.

Pobieram emeryturę z ZUS i jednocześnie prowadzę gospodarstwo rolne. Urodziłem się przed 1948 r. Słyszałem, że skoro płaciłem składki na ubezpieczenie rolnicze, a ja robiłem to przez 14 lat od 1976 r., to należy mi się połowa emerytury z KRUS. Czy to prawda? Czy aby otrzymać to świadczenie, musiałbym przekazać ziemię?

Komu przysługuje emerytura rolicza?

Według art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiety wynosi 60 lat, a dla mężczyzny 65 lat,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Według art. 20 wymienionej wyżej ustawy, do okresów ubezpieczenia wymaganych do uzyskania emerytury zalicza się okresy:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed 1 stycznia 1983 r.,
  • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

r e k l a m a

Czy wszystkie okresy zlicza się do okresów ubezpieczenia?

Tych okresów nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zaliczono je do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Zatem powinien Pan obliczyć okres ubezpieczenia z uwzględnieniem art. 20 ustawy. Najlepiej udać się do oddziału KRUS, aby uzyskać informacje w tym zakresie.

Czy emeryt lub rencista rolniczy może prowadizć działalność rolniczą i pobierać świadczenie?

Artykuł 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że wypłatę emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a