Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na panele fotowoltaiczne?

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy można skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na panele fotowoltaiczne?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.05.2019r.

Zakupiłem i zamontowałem panele fotowoltaiczne. Energia jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa, a w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych. Czy przysługuje mi ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

Według art. 13 ustawy o podatku rolnym podatnikom tego podatku przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

r e k l a m a

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

zakup i zainstalowanie:

  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). 

Ulga przysługuje, jeśli wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której dokonano inwestycji. Nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

r e k l a m a

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I SA/Lu 921/17) stwierdził, iż zarówno dosłowne brzmienie art. 13 ust. 2 lit. c ustawy z 1984 r. o podatku rolnym, jak i jego wykładnia celowościowa upoważniają do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), mimo iż inwestycja będzie służyła do zaopatrywania w energię także inne podmioty. Zdaniem sądu ulga przysługuje zarówno w sytuacji, gdy energia jest zużywana wyłącznie na cele produkcji rolnej gospodarstwa, jak i w sytuacji gdy w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a