Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można wydziedziczyć niewdzięcznego syna?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy można wydziedziczyć niewdzięcznego syna?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.12.2020r.

Mój syn od kilku lat w ogóle mnie nie odwiedza, mimo że mam kłopoty ze zdrowiem. Czy mogę go wydziedziczyć?

Kiedy możliwe jest wydziedziczenie?

Artykuł 1008 Kodeksu cywilnego wskazuje, że spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Według art. 1009 k.c. przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Co to jest uporczywe niedopełnienie obowiązków rodzinnych?

r e k l a m a

Zachodzi pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem uporczywego niedopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Warto tutaj nawiązać do orzecznictwa. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – I Wydziału Cywilnego z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I ACa 1095/17) wskazuje, że niedopełnianie obowiązków rodzinnych, aby mogło stanowić podstawę do wydziedziczenia testamentowego, musi mieć charakter uporczywy.

Chodzi tutaj zarówno o cechę postępowania uprawnionego (wielokrotność, długotrwałość, nieustanność), jak i jego nastawienie psychiczne (upór, zatwardziałość, zła wola). Kluczowa dla możliwości wydziedziczenia z powodu niedopełnienia obowiązków rodzinnych jest także kwestia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Zdaniem WSA, kto zawinił w zerwaniu więzów rodzinnych, nie może ze swej niegodziwości wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych.

Wydziedziczenie a postawa spadkodawcy?

Z kolei Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I CSK 545/17) podkreślił, iż ocena istnienia podstaw do wydziedziczenia spadkobiercy z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych (art. 1008 pkt 3 k.c.) nie może pomijać stosunków panujących w konkretnej rodzinie, skonfliktowanej w następstwie okoliczności wykraczających poza same tylko stosunki spadkobiercy z ojcem. Przyczyna wydziedziczenia powinna istnieć już w chwili sporządzania testamentu. Spornym zagadnieniem może być ocena sytuacji, w której przyczyna wydziedziczenia istniała wcześniej, a ustała w chwili sporządzania testamentu. Wtedy ma to przynajmniej znaczenie dla oceny, czy zachowanie spadkobiercy było uporczywe.

Warto zwrócić również uwagę na wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 23 marca 2018 r., (sygn. akt: I CSK 424/17). Sąd stwierdził w nim, iż dzieci, które nie wypełniają obowiązków rodzinnych – nie wspierają ojca w potrzebie, mogą zostać wydziedziczone, nawet jeśli spadkodawca przyczyniał się do powstania konfliktu rodzinnego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a