Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy niezdolnemu do pracy przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy niezdolnemu do pracy przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.10.2020r.

W 2002 r. przeszedłem na rentę inwalidzką po wypadku w gospodarstwie. Dostałem orzeczenie, że jestem trwale niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. Mam też umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ukończyłem 65 lat. Czy w tej sytuacji należy mi się zwolnienie z abonamentu RTV? Na poczcie powiedziano mi, że muszę mieć znaczny stopień niepełnosprawności albo przyznaną emeryturę. KRUS nie przyznała mi emerytury, bo byłaby ona niższa od otrzymywanej renty ze względu na krótki staż pracy.

r e k l a m a

Kto jest uprawniony do zwolnienia z opłat abonamentu RTV?

W myśl ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, faktycznie nie jest Pan uprawniony do zwolnienia. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, zwalnia się od opłat abonamentowych między innymi osoby, co do których orzeczono o:

  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Nie muszą również płacić abonamentu osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury. Natomiast jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez GUS.

Kiedy przysługuje zwolnienie z opłaty abonenckiej?

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tego zwolnienia.

Są one wymienione w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Stosownie do tego rozporządzenia dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w przypadku osób niezdolnych do pracy oraz niepełnosprawnych są stosowne orzeczenie właściwego organu orzekającego, czyli lekarza orzecznika ZUS, lekarza rzeczoznawcy KRUS albo powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku emerytów należy przedstawić dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Orzeczenie o niepełnosprawności a opłaty abonamentu RTV

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. W poprzednim stanie prawnym, kiedy stwierdzano u Pana niezdolność do pracy w gospodarstwie, wystarczyło, by była ona stała lub długotrwała.

Niestety, orzeczenie o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie w świetle przepisów ustawy o opłatach abonamentowych nie stanowi podstawy do uzyskania zwolnienia z tych opłat. Nie wystarczy też zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W tej sytuacji warto spróbować uzyskać orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności. Od decyzji zespołu w tej sprawie będzie Panu przysługiwać odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z kolei od decyzji tego gremium służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody