Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy obowiązek prowadzenia działalności rolniczej dotyczy też ziemi rolnej poniżej 1 ha?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy obowiązek prowadzenia działalności rolniczej dotyczy też ziemi rolnej poniżej 1 ha?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 22.02.2021r.

Nabyłem 0,8 ha zabudowanych gruntów rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzystał z prawa pierwokupu. Czy mam obowiązek prowadzenia działalności rolniczej na tej ziemi? Nie mam innych gruntów rolnych.

Czy istnieje obowiązek prowadzenia działalności rolniczej?

Biorąc pod uwagę literalną (dosłowną) treść art. 2b ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.), zasadne wydaje się przyjęcie, że obowiązek prowadzenia działalności rolniczej dotyczy gospodarstwa rolnego (w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha), a nie nieruchomości rolnej o wskazanej powierzchni.

r e k l a m a

Co z działalnością rolniczą na gruntach mniejszych niż 1ha?

Nie ulega oczywiście wątpliwości, że działalność rolnicza może być prowadzona na nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 ha, ale taka sytuacja nie jest objęta obowiązkami w związku z u.k.u.r. Takie stanowisko znalazło też potwierdzenie w wypowiedzi przedstawicieli MRiRW oraz KOWR podczas konferencji naukowej „Obrót nieruchomościami rolnymi.Teoria i praktyka”, która odbyła się 26 listopada 2020 r. Podkreślono wtedy, że istotę tego obowiązku należy łączyć z koniecznością prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie zaś z samym nabyciem nieruchomości rolnej. Powinność prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę występuje wówczas, gdy będzie on posiadał taką jednostkę. Natomiast zakaz zbywania i oddawania w posiadanie w ciągu 5 lat od nabycia odnosi się także do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha (z wyjątkami określonymi w art. 2b ust. 4 ustawy, np. w nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego; położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha).

r e k l a m a

Czy obowiązuje zakaz sprzedaży gruntu w ciągu 5 lat od jego otrzymania?

Zatem osoba, która nabyła nieruchomość rolną o powierzchni 0,8 ha w wyniku dziedziczenia, nie ma zarówno obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach, jak i nie ma zakazu zbywania jej w ciągu 5 lat. Natomiast osoba, która kupiła na podstawie umowy sprzedaży czy darowizny 0,8 ha gruntów rolnych, nie ma obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach, jeżeli nie weszła ona w skład gospodarstwa rolnego. Nadal obowiązuje ją jednak zakaz zbywania czy oddawania w posiadanie przez 5 lat nieruchomości od 0,3 ha (ewentualnie potrzebna jest zgoda KOWR).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a