Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy odziedziczenie gospodarstwa spowoduje obniżenie emerytury z KRUS?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy odziedziczenie gospodarstwa spowoduje obniżenie emerytury z KRUS?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.02.2022r.

Od 2 lat pobieramy z mężem emerytury rolnicze. W zeszłym roku zmarł nagle mój brat, który nie miał rodziny i sam prowadził gospodarstwo. Jestem jedyną osobą, która po nim dziedziczy. Czy w sytuacji, gdy sąd potwierdzi moje prawo do spadku po bracie, KRUS z tego powodu obniży mojemu mężowi i mi emerytury?

Czy emerytura lub rena ulegają zawieszeniu po odziedziczeniu gospodarstwa?

Nie musi się Pani tego obawiać, przynajmniej na razie. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, część uzupełniająca emerytury lub renty nie jest zawieszana w przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach nabytych w drodze dziedziczenia.

r e k l a m a

Czy decyzja ta jest stała, czy może się zmienić i wypłata ulegnie zawieszeniu?

Wypłata nie ulega jednak zawieszeniu tylko przez rok. Okres ten liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymieniona wyżej okoliczność zaistniała. Jeżeli po tym okresie emeryt lub rencista nie udowodni, że zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej na wymienionych wyżej gruntach lub nie zajdą okoliczności pozwalające na wypłatę części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, zostanie ona zawieszona.

W Pani przypadku termin będzie biegł od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po bracie. Przed jego upływem należy ziemią zadysponować, np. wydzierżawiając ją synowi.

Alicja Moroz
fot. Valtra

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a