Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy prowadząc działalność gospodarczą można być ubezpieczonym w KRUS?

Czy prowadząc działalność gospodarczą można być ubezpieczonym w KRUS?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.01.2020r.

Jakie warunki należy spełnić, żeby podlegać ubezpieczeniu w KRUS i jednocześnie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

"Od kilku lat jestem domownikiem i płacę KRUS, ale przez rok byłem ubezpieczony w ZUS. Czy podejmując prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej mogę płacić nadal KRUS?" - pyta nasz Czytelnik.

Podlegając przez 3 lata nieprzerwanie ubezpieczeniu w KRUS, można rozpocząć własną działalność gospodarczą

r e k l a m a

Artykuł 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (obecnie jest to 3454 zł)
Ustawa wskazuje że za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także
  • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono
  • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Restrykcyjne zasady

Warto dodać, że w wyroku z dnia 21 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, III AUa 635/16, orzekł, że gramatyczna wykładnia art. 5a ust. 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników upoważnia do postawienia tezy, że trzyletni staż ubezpieczenia rolniczego powinien przypadać bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

r e k l a m a

Restrykcyjny wymiar tej regulacji przejawia się w tym, że wystąpienie innego tytułu ubezpieczenia nie oznacza wyłącznie ustania ubezpieczenia rolniczego. Na gruncie tego przepisu dochodzi w tym przypadku do przewartościowania przesłanki posiadania, co najmniej 3 letniego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Rolnik, aby skorzystać z dobrodziejstwa art. 5a ust. 1 ustawy jest zatem zobowiązany ponownie uzbierać trzyletni staż ubezpieczeniowy. Tak więc wszystko zależy od tego, czy posiada Pan trzyletni nieprzerwany okres ubezpieczenia w KRUS. Jeśli nie, trzeba go najpierw uzupełnić, a potem dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na tzw. podwójnym KRUS.  

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Zdjęcie: Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a