Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy przez długoletnią dzierżawę gruntów rolnik może przejąć ziemię przez zasiedzenie?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy przez długoletnią dzierżawę gruntów rolnik może przejąć ziemię przez zasiedzenie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.03.2023r.

Brat oddał w dzierżawę grunty rolne na podstawie umowy zarejestrowanej w urzędzie gminy na 10 lat. Po jego śmierci na podstawie aktu dziedziczenia stałem się właścicielem tej ziemi. Nie jestem rolnikiem, więc kontynuowałem dzierżawę na kolejne 10 lat. W związku z tym, że za rok będzie upływać 20 lat dzierżawy, z obawy o zasiedzenie, zaproponowałem dzierżawcy nabycie ziemi w ramach pierwokupu. Nie wyraził jednak jeszcze na to zgody. Nie wykluczam, że mógłbym kontynuować z nim umowę na kolejne lata, ale obawiam się zasiedzenia. Czy słusznie?

Kiedy dochodzi do zasiedzenia ziemi?

Nie musi obawiać się Pan zasiedzenia. Według art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie 30 lat posiadacz nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

r e k l a m a

Czy ziemia w dzierżawie podlega zasiedzeniu?

Dzierżawca jest posiadaczem zależnym, zatem nie może nabyć własności w drodze zasiedzenia. Może Pan więc spokojnie zawrzeć umowę dzierżawy na kolejne lata. Artykuł 695 k.c. określa, że dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat 30 poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a