Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy przy hodowli bydła obowiązuje wyższy zwrot akcyzy za paliwo? Jakie warunki?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy przy hodowli bydła obowiązuje wyższy zwrot akcyzy za paliwo? Jakie warunki?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.01.2022r.

Przejąłem gospodarstwo rolne od rodziców. Mam zamiar rozpocząć hodowlę bydła. Czy zwrot podatku akcyzowego jest możliwy także w przypadku hodowli bydła? Czy to prawda, że przysługują wyższe limity za grunty i zwierzęta?

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Tak, zwrot podatku jest także możliwy w przypadku bydła. Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 3 określa, że zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się m.in. osobę fizyczną będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

r e k l a m a

Jak ustala się kwotę zwrotu podatku?

W świetle art. 4 ustawy kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej:

r e k l a m a

  • iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2021 r. w bieżącym roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

  • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

dr hab. prof UAM, Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a