Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy spadkobierca może liczyć na odziedziczenie dopłat do materiału siewnego?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy spadkobierca może liczyć na odziedziczenie dopłat do materiału siewnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 28.07.2022r.

Odziedziczyłem gospodarstwo rolne po moim wuju na podstawie testamentu. Wuj złożył wniosek o dopłaty do materiału siewnego. Teraz ja jako spadkobierca złożyłem wniosek o ich wypłatę, ale jest z tym problem. Czy dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny przysługują spadkobiercy?

Czy spadkobiercy przysługują dopłaty odziedziczone wraz z gospodarstwem?

Sprawa wypłaty dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przyznawanych na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych w przypadku śmierci właściciela nie jest oczywista. Dlatego w przypadku odmowy warto skorzystać z odwołania i potem ewentualnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

r e k l a m a

Czy dopłaty po śmierci rolnika są dziedziczone z mocy przepisów prawa spadkowego?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 marca 2021 r. (sygn. akt: III SA/Po 655/20) orzekł, że o podmiocie uprawnionym do otrzymania płatności po śmierci rolnika nie decydują przepisy prawa spadkowego, ale wyłącznie przepisy regulujące warunki i tryb przyznawania płatności z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przepisy te nie przewidują przyznania płatności spadkobiercy producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie tych płatności.

r e k l a m a

Warto mieć na uwadze, iż wyroki w jednych sprawach nie są wiążące w innych.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a