Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy spółdzielnia energetyczna to także spółdzielnia rolników?

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy spółdzielnia energetyczna to także spółdzielnia rolników?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 09.10.2019r.

Dużo się ostatnio mówi o odnawialnych źródłach energii. Jeden z Czytelników zapytał o spółdzielnie energetyczne. Konkretnie o to, w oparciu o jakie przepisy może funkcjonować taka spółdzielnia?

Na pytanie Czytelnika "Tygodnika Poradnika Rolniczego" odpowiedziała dr hab. Aneta Suchoń z UAM:

r e k l a m a

Pod koniec sierpnia br. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła zmianę w definicji spółdzielni energetycznej. Według tej ustawy spółdzielnia energetyczna jest to spółdzielnia w rozumieniu Prawa spółdzielczego z 16 września 1982 r. lub ustawy z 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników. Przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii. 

Spółdzielnia energetyczna ma równoważyć zapotrzebowanie na prąd, biogaz lub ciepło wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej lub ciepłowniczej. 

W świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia energetyczna spełnia łącznie następujące warunki: 

  • prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, lub na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą; 
  • liczba jej członków jest mniejsza niż 1000; 
  • przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie: 

– ciepła - łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW,
– energii elektrycznej - łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii nie przekracza 10 MW i umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków,
– biogazu - roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m3

r e k l a m a

Spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych. Wykaz ten prowadzi Dyrektor Generalny KOWR. 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a