Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy uzupełniająca płatność podstawowa obejmuje też kukurydzę i ugór?

Czy uzupełniająca płatność podstawowa obejmuje też kukurydzę i ugór?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 23.09.2022r.

Rolnicy mają wątpliwości czy otrzymają dodatkowe dopłaty w postaci uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) na uprawy kukurydzy. Wątpliwości budzi także ta płatność do ugorów. Czy zatem te dopłaty przysługują do kukurydzy i na ugory?

Uzupełniająca płatność podstawowa a kukurydza

Zgłaszają się do naszej redakcji Czytelnicy, którym wydaje się, że wprowadzona w tym roku uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) nie obejmuje kukurydzy. Wątpliwości powstały z tego powodu, iż w materiałach informacyjnych dotyczących tych płatności wśród roślin uprawianych, do których ona przysługuje, widnieją tylko zboża – nie ma wskazania, że włącznie z kukurydzą.

Przypominamy, iż jeśliby kukurydza nie byłą objęta UPP, to ta sprawa wyszłaby już na etapie składania wnios­ków o płatności bezpośrednie. Na jednym z początkowych etapów wypełniania wniosków rolnik zaznacza dla każdej z upraw, o jakie płatności wnioskuje. Na podstawie zaznaczonych płatności generowane są działki rolne, które stanowią deklaracje do płatności. Odbywa się to po wybraniu ze słownika rośliny uprawnej. Uprawa, dla której nie zaznaczono żadnej grupy płatności, jest uznawana za grunt niezgłoszony do płatności.

Aplikacja eWniosekPlus „podpowiada” wszystkie płatności, o które rolnik może się ubiegać dla danej uprawy, tzn. po wskazaniu rośliny uprawianej na danej powierzchni dostępne są te płatności, do których kwalifikuje się dana uprawa. Uzupełniająca płatność podstawowa jest „podpowiadana” dla roślin, do których zgodnie z rozporządzeniem ta płatność przysługuje, pod warunkiem wcześniejszego zaznaczenia wnioskowania o nią.

Gdyby kukurydza nie kwalifikowała się do UPP, nie można by jej zaznaczyć we wniosku. Tak więc jeśli rolnik miał kukurydzę na działkach zgłoszonych do płatności, zaznaczył, iż chce ubiegać się o UPP, aplikacja powinna mu sama „podpowiedzieć”, że można ją zgłosić do UPP.

Uzupełniająca płatność podstawowa jest przyznawana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. W jego § 14a.1. wskazano, iż UPP obejmuje m.in. zboża.

Czy na ugory można otrzymać uzupełniającą płatność podstawową?

r e k l a m a

Przypominamy, iż UPP może być przyznana do ugorów deklarowanych do zazielenienia, pod warunkiem że pozostają one ugorami spełniającymi warunki konieczne dla płatności uzupełniającej. Oznacza to, że w przypadku gdy rolnik skorzysta z derogacji w zakresie zazielenienia i wykorzysta powyższe grunty do produkcji lub wypasu, UPP nie będzie do nich przysługiwała.

Na jakich warunkach rolnik otrzyma uzupełniającą płatność podstawową?

Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na gruntach tych:

  • rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
  • roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
  • uprawa nie jest prowadzona dłużej niż rok – oznacza to, że w tym samym miejscu w roku poprzednim nie występował ugór.

dr Magdalena Szymańska
fot. Archiwum

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Jak uprawiać kukurydzę, by dała wysoki plon i zysk?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a