Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy za grunty orne pod liniami przesyłowymi należy zapłacić podatek rolny?

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy za grunty orne pod liniami przesyłowymi należy zapłacić podatek rolny?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.02.2019r.

Mam pytanie o grunty, które objęte są podatkiem rolnym. Co z gruntami rolnymi będącymi własnością, na których przebiegają urządzenia należące do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przesyłania, gazów lub energii elektrycznej?

Według art. 2 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu tą daniną podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Z kolei ust. 3 art. 2 ww. ustawy wskazuje, że za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza nie uważa się gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne: 
  • przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § k.c., wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzącego działalność: telekomunikacyjną, w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej;
  • zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa powyżej, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń;
  • zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz kontrolowane urządzeń, o których mowa w podpunkcie pierwszym, służących do przesyłania, dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych, lub transportu wydobytego gazu lub ropy naftowej.


r e k l a m a

Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a