Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy żona po rozwodzie dostanie połowę dotacji unijnych z gospodarstwa?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy żona po rozwodzie dostanie połowę dotacji unijnych z gospodarstwa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 24.11.2021r.

Otrzymałem od rodziców w darowiźnie gospodarstwo rolne. Zarówno ziemia, jak i budynki i maszyny są moją własnością. Jestem w trakcie rozwodu z żoną, która pracuje zawodowo i nigdy nie pracowała w gospodarstwie. Żona żąda jednak połowy dochodów z gospodarstwa, wliczając środki unijne, w tym premię dla młodego rolnika. Czy ma do tego prawo? Środki unijne zostały wydane m.in. na zakup maszyn rolniczych.

r e k l a m a

Kiedy powstaje wspólność majątkowa współmałżonków?

Sprawy podziału majątku gospodarstwa rolnego podczas rozwodu są skomplikowane a interpretacje przepisów zróżnicowane. Według art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Według § 2 tego artykułu, do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy grunty rolne nabyte przed zawarciem małżeństwa wliczają się do majątku wspólnego?

Zatem grunty rolne i inne składniki nabyte przed zawarciem małżeństwa należą do Pana majątku odrębnego. Problem powstaje ze składnikami nabytymi podczas trwania małżeństwa. Artykuł 43 k.r.o. określa w § 1, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Paragraf 2 tego przepisu wskazuje jednak, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. W § 3 art. 43 zaznaczono, iż przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Komu przypadną dotacje unijne po rozwodzie?

Skoro żona nie pracowała w gospodarstwie rolnym, zasadne wydaje się nawiązanie do § 2 art. 43 k.r.o. Kwestia, czy do majątku wspólnego wliczać składniki gospodarstwa rolnego nabyte ze środków unijnych np. maszyny z programu premii dla młodego rolnika, jest różnie interpretowana. Bez wątpienia unijne dotacje, w tym premia dla młodego rolnika, są przeznaczone na wskazany cel związany z prowadzeniem przez kilka lat działalności rolniczej. Produkcja żywności jest niezbędna dla życia i konieczne są osoby wykonujące taką aktywność. Dlatego UE wspiera podejmowanie działalności rolniczej przez młode osoby. Spłata żony za nabyte maszyny rolnicze wydaje się w takiej sytuacji niezgodna z przepisami unijnymi oraz art. 5 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten wskazuje, iż nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody