r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Dla kogo pomocnik przy zbiorach?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 25.05.2018r.

Rolnicy zatrudniający pracowników do zbiorów chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich mogą to zrobić w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem rolnika może być pełnoletnia osoba świadcząca tę pomoc odpłatnie. Dotyczy to również pracowników ze Wschodu, ale trzeba w tej sytuacji pamiętać o zobowiązaniach wynikających z zezwoleń na pracę sezonową, na podstawie których mogą oni pracować m.in. w rolnictwie i w ogrodnictwie.

r e k l a m aPrawo do ubezpieczenia

r e k l a m a

Pomocnicy przy zbiorach będą objęci ubezpieczeniem w KRUS. W związku z tym rolnik ma obowiązek w ciągu 7 dni od zawarcia z pracownikiem takiej umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który ją zawarł, zgłosić go do KRUS. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Kasy i mają być też wyłożone w placówkach KRUS.

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:
  1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
  2. ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Jeśli pracownik będzie zatrudniony jako pomocnik od 18 maja (bo od wtedy pozwalają na to przepisy) składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za maj wyniesie za niego 19 zł, a za czerwiec i kolejne pełne miesiące 42 zł. Ubezpieczenie zdrowotne natomiast nie jest zależne od liczby dni zatrudnienia w miesiącu i wynosi 142 zł/miesiąc.

Pomocnikiem rolnika może być też rolnik bądź jego małżonek, a także domownik prowadzący własne gospodarstwo rolne lub pracujący na stałe w gospodarstwie rolnym, podlegający pod KRUS. Pomocnikiem przy zbiorach może zostać także osoba ubezpieczona w ZUS, bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Fakt podlegania przez pomocnika równolegle ubezpieczeniu społecznemu w KRUS lub ZUS nie zwalnia rolnika z obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczeń w KRUS. Musi on też opłacić za takie osoby składki zarówno na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jak i na zdrowotne. Jak informuje Kasa, jeśli tego nie zrobi, pozbawi go prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy a także prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie wykonywania pomocy przy zbiorach.

Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić rolnik, który:
  1. sam podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (z mocy ustawy lub na wniosek),
  2. podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu albo ma ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  3. nie podlega ani nie figuruje w ewidencji KRUS, o ile prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.

Składki na ubezpieczenie za swoich pracowników, rolnik musi opłacić sam bez wezwania do 15. dnia następnego miesiąca.

Przychody z umowy o pomocy przy zbiorach są opodatkowane. Obowiązkiem rolnika będzie sporządzenie informacji o wysokości przychodów z tytułu takiej umowy na formularzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Umowę o pomocy przy zbiorach zawiera się na piśmie przed rozpoczęciem pracy. Określa się w niej zakres wykonywanych czynności oraz dzień rozpoczęcia pracy, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy. Co istotne, każdej ze stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo jej wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Izydory 2020: zagłosuj na firmę przyjazną rolnikowi"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody