r e k l a m a

Partner serwisu

Dokument zakupu zagranicznych jałówek musi być w języku polskim

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.01.2018r.

Chciałem skorzystać z dofinansowania na zakup jałówek hodowlanych ras mlecznych. Kupiłem zwierzęta w Niemczech. Do Agencji dostarczyłem dokumenty ostatniego dnia lipca. Urzędniczka odrzuciła moje podanie, ponieważ faktura z Niemiec nie była przetłumaczona. Na moje argumenty, że jest i po niemiecku i po angielsku usłyszałem, że ona nie musi znać tych języków. Czy Agencja miała prawo odrzucić mój wniosek o dotację?

r e k l a m a

Urzędniczka miała prawo nie przyjąć wniosku, ponieważ był on niekompletny. Z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (obecnie zadania te przejęła ARiMR) nie wynika, że dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie pomocy muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek taki jest jednak ustanowiony w akcie prawnym wyższej rangi, tj. w Ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim.

Zgodnie z art. 4 tej Ustawy, język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej i innych podmiotów realizujących zadania publiczne. Z art. 5 ust. 1 i ust. 2 Ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Polski dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ta sama zasada ma zastosowanie do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych tym organom.

Do czynności urzędowych należy m.in. zbieranie i analizowanie materiału dowodowego. Niedopuszczalne jest dokonywanie analizy materiału w języku obcym przez organ, jeśli nie zostanie on uprzednio przetłumaczony. Cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie musi być sporządzony w języku polskim, co zobowiązuje organy do posługiwania się urzędowymi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 lutego 2001 r. (sygn. akt: III SA 2339/99), dowodem jest dokument sporządzony w języku obcym, ale powinien być przetłumaczony. Podobnie orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z 1 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: I SA/Bk 423/2008) stwierdzając, że nie jest możliwe posługiwanie się treścią obcojęzycznego dokumentu (zagraniczny przelew) bez jego uprzedniego urzędowego przetłumaczenia.

Wymóg przetłumaczenia dokumentów zawarty jest w załączniku do Zarządzenia Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Nr 115/2017/Z określającym „Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych”. Wymienione są tam załączniki, jakie należało dołączyć do wniosku o udzielenie pomocy, m.in. kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i numery identyfikacyjne zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych.

W punkcie 6.8. załącznika czytamy: „Jeżeli załączone do wniosku dokumenty składane są w języku obcym, wówczas należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) – dokumenty przedkładane organom RP powinny być sporządzone w języku polskim. Na wszystkich sporządzonych tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z odpisu i czy odpis był poświadczony i przez kogo (art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1222 z późn. zm.).

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody