Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do nawozów: wnioski, terminy, stawki, jakie ceny nawozów

Dopłaty do nawozów: wnioski, terminy, stawki, jakie ceny nawozów
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 25.04.2022r.

Od 25 kwietnia 2022 rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów. Niestety termin na ich złożenie w ARiMR jest krótki. Podpowiadamy jak wypełnić wniosek o dopłaty do nawozów, jakie są stawki dopłat oraz średnie ceny nawozów przyjęte do wyliczenia dotacji. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze na konto?

Zgoda KE na wypłacenie dopłat do nawozów dla polskich rolników

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Nasz wniosek o zastosowanie dopłat do nawozów w poprawionej formie trafił do KE 6 kwietnia, a decyzja została wydana 19 kwietnia.

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa, podkreśla, iż Polska jako pierwszy kraj dostała taką zgodę, podczas gdy inne kraje nie zdążyły nawet złożyć takiego wniosku. Zaznaczył także, iż otrzymanie pozytywnej decyzji na zastosowanie tak ogromnej pomocy publicznej, nawet jeśli jest ona finansowana z budżetu krajowego, było politycznie bardzo trudne. Żaden kraj członkowski nie udzielił bowiem jeszcze wsparcia na taką skalę. Kraje, których nie stać na to, nie są zadowolone z jej uruchomienia.

Komisja Europejska zatwierdziła dopłaty w takim kształcie, w jakim były one zaproponowane przez polski rząd. Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych, tj. pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku.

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem rolnictwa, która odbyła się 21 kwietnia, polski rząd traktuje dopłaty do nawozów jako inwestycję w niższą inflację na przyszłość. Według Morawieckiego, dzięki dopłatom zostanie zahamowany wzrost cen zbóż.

r e k l a m a

Dopłaty do nawozów - wnioski od 25 kwietnia do 16 maja 2022

Wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Rolnicy mają na to czas od 25 kwietnia do 16 maja.

LINKI DO FORMULARZA WNIOSKU I DO INSTRUKCJI JEGO WYPEŁNIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ARTYKUŁEM.

O dopłatę do nawozów mogą wnioskować rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w 2022 roku. Oznacza to, ze najpierw trzeba złożyć wnioski o dopłaty a potem wniosek o pomoc do nawozów. W przypadku złożenia dokumentów po 16 maja 2022 r. ARiMR ich nie uwzględni.

Dofinansowanie ma przysługiwać do nawozów mineralnych zakupionych między 1 września 2021 a 15 maja 2022 r. Pomocą nie jest objęte wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Na nie bowiem rolnicy otrzymują inne dopłaty.

r e k l a m a

ARiMR sama policzy rolnika wysokość dopłat do nawozów

Od 25 kwietnia do 16 maja 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów.  Wniosek o dopłaty do nawozów oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać na końcu tego artykułu oraz na stronie ARiMR. 

Jak można zauważyć, we wniosku nie ma rubryki, w której rolnicy musieliby wyliczać dopłaty do nawozów. Oznacza to, że ARiMR sama policzy, ile pieniędzy ma wypłacić rolnikowi.  

Część rolników z pewnością odetchnie z ulgą, gdyż algorytm oszacowania wysokości pomocy był dość zagmatwany. Zresztą w tej sprawie dostaliśmy wiele sygnałów od Czytelników, którzy nie do końca rozumieli, w jaki sposób mają wyliczyć dotację.

Jakie są stawki dopłat do nawozów w 2022 roku?

Pomoc będzie ograniczona do 50 ha. Stawka pomocy do 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, wyniesie 500 zł.
Natomiast do hektara powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW, na których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia – 250 zł.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o dopłaty do nawozów?

Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć faktury bądź ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe dokumentujące zakup nawozów we wskazanym okresie. Stawka pomocy będzie zależała od tego, jaka jest różnica pomiędzy ceną nawozu, jaką rolnik zapłacił od września ubiegłego roku do 15 maja bieżącego roku, a tym, ile wydał na ten nawóz, kupując go między wrześniem 2020 a 15 maja 2021 roku.

Rolnik może wysłać wykaz zakupionych nawozów elektronicznie

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, rolnik może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów. Chodzi o to, że może wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.

PUE ARiMR znajduje się pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Należy zalogować się za pomocą loginu i hasła, który został użyty do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus” wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. 

Instrukcja obsługi w PUE ARiMR modułu umożliwiającego wprowadzenie wykazu zakupionych nawozów znajduje się na końcu artykułu.

Co zrobić jeśli rolnik nie ma faktury na nawóz za 2021 rok?

Rolnik może to udokumentować fakturami zakupu, a jeśli ich nie ma potwierdzenia zakupu nawozów w 2021 roku, Agencja wyliczy tę różnicę na podstawie cen na nawozy ogłoszonych przez ministra rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. Można je zobaczyć na końcu artykułu oraz na stronie ministerstwa: ceny nawozów.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

 • deklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy;
 • liczby ton nawozów mineralnych zakupionych od 1 września 2021 do 15 maja 2022 roku oraz różnicy ceny między tą, za jaką kupił on tonę nawozów w tym okresie, a ceną, jaką zapłacił za ten nawóz w okresie od 1 września 2020 do 15 maja 2021 roku.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków o pomoc będzie wynikać, że zapotrzebowanie na tę pomoc przekracza łącznie 3,9 mld zł, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Kiedy ARiMR przeleje rolnikowi dopłaty do nawozów?

Jak poinformował wczoraj minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, rolnicy powinni otrzymać dopłaty w ciągu 3-4 tygodni od momentu złożenia wniosku.

- Chcemy, by rolnicy jak najszybciej otrzymali te środki, by plony były godne, i by ilość zbóż była wystarczająca. Ok. 3-4 tygodni od złożenia wniosków rolnicy dostaną pieniądze - mówił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Średnie ceny nawozów w 2020 r. według ministerstwa rolnictwa

Tym rolnikom, którzy nie mają faktur lub paragonów imiennych za zakup nawozów w 2020 roku, ARiMR naliczy pomoc wg średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa.

Średnie ceny typów nawozów mineralnych według MRiRW:

 • Azotowe do 20% N - 2081,78 zł/t
 • Fosforan amonu 18% N 46% P2O5 - 2081,78 zł/t
 • Mocznik i inne od 38%N - 1580,38 zł/t
 • Nawozy wieloskładnikowe NPK - 1852,62 zł/t
 • Nawozy NPK z mikroelementami - 2227,20 zł/t
 • RSM i inne 25-30%N - 929,48 zł/t
 • Saletra amonowa i inne od 30%N - 1235,80 zł/t
 • Saletrzak i inne 26-28%N - 1108,20 zł/t
 • Siarczan amonu i inne 20-21%N+S - 1025,16 zł/t
 • Siarczan potasu - 3042,22 zł/t
 • Sole potasowe - 1617,02 zł/t
 • Superfosfat do 20% P2O5 - 964,84 zł/t
 • Superfosfat 24-46%P2O5 - 1629,51 zł/t 

ARiMR przypomina, że zanim rolnicy złożą wnioski o dopłaty do nawozów muszą wcześniej złożyć wniosek o płatności bezpośrednie. Termin na to mija im także 16 maja.

Wniosek i instrukcje wypełniania do pobrania

Formularz wniosku – wersja edytowalna Excel
Formularz wniosku – wersja PDF
Instrukcja wypełnienia wniosku
Instrukcja PUE - moduł wprowadzania wykazu zakupionych nawozów

Magdalena Szymańska

Widziałeś już nasze video "Ostatni TPR redagowany przez Krzysztofa Wróblewskiego. A w nim m.in. o gniewie rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a