Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do materiału siewnego. Koniec przyjmowania wniosków już niebawem

Zuzanna Ćwiklińska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dopłaty do materiału siewnego. Koniec przyjmowania wniosków już niebawem
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 13.06.2022r.

W czerwcu upływa termin składania wniosków o uzyskanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W tym roku na listę gatunków, do których można uzyskać dofinansowanie, trafiła nowa pozycja. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze?

Komu należą się dopłaty na materiał siewny?

Dopłaty do elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego przysługują rolnikom wpisanym do ewidencji producentów lub gospodarstw. Aby uzyskać dofinansowanie, gospodarz musi złożyć wniosek we właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, przesłać go Pocztą Polską lub przez platformę ePUAP. Termin składania wniosków w obecnej turze upływa 25 czerwca 2022. 

Od początku przyjmowania wniosków w tym roku (25 maja) do 8 czerwca do biur ARiMR wpłynęło już 10,5 tys. zgłoszeń o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. 

Jakie gatunki roślin obejmuje dofinansowanie do materiału siewnego? 

r e k l a m a

Nie każdy materiał użyty do siewu kwalifikuje się do przyznania dopłaty. Przede wszystkim musi on być skategoryzowany jako elitarny lub kwalifikowany. W tej turze wnioskowania dofinansowania przyznawane są dla upraw o powierzchni co najmniej 1 ha, obsianych następującymi gatunkami:

  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak. 

Nowością na liście jest pszenica orkisz, którą po raz pierwszy objęto dofinansowaniem do materiału siewnego.

ARiMR przypomina, że dopłaty nie obejmują upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Jaką kwotę dopłaty można uzyskać?

ARiMR informuje, że wysokość dopłaty ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki te nie są jeszcze znane: zgodnie z przepisami, muszą zostać ustalone do 30 września. Podstawę do ich wyliczenia stanowi powierzchnia upraw, zadeklarowanych przez rolników we wnioskach złożonych do ARiMR oraz ogół środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis. Całkowita kwota tego typu pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). 

Jakie stawki obowiązywały rok temu?

Przypomnijmy, że za 2021 rok ustalono następujące stawki dopłat do materiału siewnego:

  • 74,76 zł/ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
  • 119,62 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych;
  • 373,80 zł/ha – w przypadku ziemniaka.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a