Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotację na modernizację gospodarstw rolnych na "maszynówkę" zapewne po raz ostatni w tym rozdaniu unijnym

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotację na modernizację gospodarstw rolnych na "maszynówkę" zapewne po raz ostatni w tym rozdaniu unijnym
Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 31.03.2020r.

Od dziś do 29 maja 2020 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D, czyli tzw. maszynówki. Termin ten, z powodu koronawirusa, może być wydłużony.

r e k l a m a

Tegoroczny nabór na maszyny jest zapewne ostatnim w ramach obecnego PROW

Sytuacja na rynkach rolnych spowodowana koronawirusem jest bardzo niestabilna, toteż decyzja o inwestycji jest obecnie obarczona dużym ryzykiem. Od złożenia wniosku do decyzji o przyznaniu pomocy i podpisaniu umowy, nawet jeśli wszystko odbędzie się w terminie, upłynie trochę czasu. Tym razem powinno to działać na korzyść rolników.

Około dziesięciu miesięcy oczekiwania

Listy kolejności przysługiwania pomocy mają być opublikowane w terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników ARiMR wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli braki nie zostaną usunięte, rolnik jest wzywany do tego ponownie i znowu ma na to 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, jego wniosek zostanie odrzucony. Na rozpatrzenie wniosku oddział regionalny ARiMR ma 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Za przyznanie pomocy należy uważać zawarcie z ARiMR umowy w tej kwestii. Jeżeli wnioskujący jest w związku małżeńskim i pomiędzy współmałżonkami nie ma rozdzielności majątkowej, na podpisanie umowy musi stawić się współmałżonek w celu podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń oraz weksla niezupełnego in blanco.

Przed podpisaniem umowy trzeba zapoznać się z jej treścią, szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, jakie ciążyć będą po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu. Rolnik musi mieć pewność, iż będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań! Aby uniknąć problemów finansowych, decyzja o inwestycjach powinna być dogłębnie przemyślana. Nie należy planować zakupów na wyrost.

Dofinansowanie w jakiej kwocie?

r e k l a m a

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Rolnicy, którzy w ramach obecnego PROW składali już wnioski i otrzymali dofinansowanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”, muszą pamiętać, że mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli nie wykorzystali w ramach PROW 2014–2020 dostępnych limitów. Jeśli chcą zakupić jedynie maszyny, limit wynosi 200 tys. zł, a w sytuacji gdy inwestycja obejmuje też budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budowę bądź modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca – 500 tys. zł. Wskazane limity się nie łączą.

Nie wlicza się do nich dofinansowania na nawadnianie, pomimo że jest ono także przyznawane w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Co decyduje o kolejności przysługiwania pomocy?

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności przysługiwania pomocy. W sytuacji gdy wniosków będzie więcej, niż obejmuje przewidziana na to działanie pula pieniędzy, suma punktów może okazać się kluczowa w otrzymaniu dofinansowania. Trzeba tak dobrać sprzęt, aby uzyskać jak największą liczbę punktów – oczywiście mając na względzie wielkość gospodarstwa. Premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu, operacje związane ze zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie.

Punkty są przyznawane także za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych. Liczy się również wiek rolnika. W tegorocznym naborze premiowane będą także osoby, które starają się o dofinansowanie na „Modernizację gospodarstw rolnych” po raz pierwszy.

Agencja nie wzywa do uzupełnień czy wyjaśnień

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Płacisz tylko

25,00 zł

Cena regularna 50,00 zł

SPRAWDŹ
Należy pamiętać, iż jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierały danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium lub do wniosku nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium, rolnik nie otrzyma za nie punktów. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, Agencja nie wzywa wnioskodawcy do uzupełnień czy wyjaśnień.

Import danych z eWniosekPlus

W tym roku wypełniający wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej biznesplanu będą mieli możliwość importu danych z aplikacji eWniosekPlus dotyczących działek ewidencyjnych i upraw na działkach. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Wnioski należy składać do regionalnych oddziałów ARiMR

Agencja zaleca rolnikom, których gospodarstwa nie podlegają obowiązkowi dywersyfikacji upraw, aby w składanych wnioskach obszarowych wskazali poszczególne rodzaje upraw i powierzchnie tych upraw w gospodarstwie. Pozwoli to na sprawniejszą obsługę wniosków. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczenia, jakie zostały wprowadzone w związku z koronawirusem.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Zakręcone Żniwa - Konkurs filmowy TPW"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody