Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na rozwój usług rolniczych w 2022 na nowych zasadach. Co się zmieni?

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na rozwój usług rolniczych w 2022 na nowych zasadach. Co się zmieni?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.02.2022r.

Rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać dotacje na rozwój usług rolniczych będą mogli uzyskać wsparcie na znacznie szerszych wachlarz działalności niż dotychczas. Możliwe będzie m.in. świadczenie usług z zakresu rolnictwa precyzyjnego (rolnictwo 4.0). Co jeszcze zmieni się w naborze wniosków na usług rolnicze w 2022 roku?

Na jaką działalność rolnik będzie mógł uzyskać dotacje na rozwój usług rolniczych w 2022 roku?

Ministerstwo rolnictwo przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący dotacji PROW na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstępnie planuje nabór wniosków na to wsparcie na przełomie kwietnia i maja 2022 roku

Rolnicy składając dotacje na rozwój usług rolniczych będą mogli ubiegać się o środki na dotychczasowe aktywności czyli na usługi:

 • wspomagające produkcję roślinną,
 • wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • następujące po zbiorach płodów rolnych.

r e k l a m a

Możliwe dotacje na usługi dla spółek wodnych wykonywane przez rolnika

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w naborze w 2022 roku rolnicy będą mogli ubiegać się także na dofinansowanie do świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych. Takie usługi będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych oraz ich związków. Ma to pozwolić na obniżenie kosztów utrzymania przez nie urządzeń melioracji wodnych w odpowiednim stanie.

Członkami spółek wodnych są rolnicy, a więc to oni ostatecznie korzystają z usług świadczonych przez przedsiębiorców będących beneficjentami przedmiotowego poddziałania. W związku z tym, iż budżet spółek wodnych nie pozwala na zakup nowych, specjalistycznych maszyn służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgotnieniem gleby, korzystają one z usług zewnętrznych firm.

Rolnictwo precyzyjne, czyli dotacje na rozwój Smart Farming

Kolejna istotna zmiana w projekcie rozporządzenia dotyczy możliwości ubiegania się o dotacje także na świadczenie usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0). Resort rolnictwa tłumaczy to rosnącym zapotrzebowaniem na rolnictwo precyzyjne w Polsce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przy naborze wniosków na dotacje na rozwój usług rolniczych z zakresu rolnictwa precyzyjnego ma premiować operacje w następujących obszarach tematycznych:

 • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin,
 • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Warto podkreślić, że resort rolnictwa chce poprzez te dotacje prowadzić do szybkiego rozwoju Rolnictwa 4.0 (Smart Farming), która wykorzystuje nie tylko precyzyjne wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, ale także wykorzystywanie wielu danych, które ma prowadzić do bardziej optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, bardziej precyzyjnego wykorzystania nawozów i pestycydów, co powinno prowadzić do obniżenia kosztów w gospodarstwie przy jednoczesnym wzroście plonów.  

r e k l a m a

Co rolnik będzie mógł kupić w ramach dotacji na rozwój usług rolniczych?

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług związanych z rolnictwem w ramach wykorzystania technologii cyfrowych obejmowały m.in. koszty zakupu:

 • stacji bazowych służących do przesyłu danych,
 • sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności i zasolenia gleby, temperatury i jakości powietrza oraz wody, 
 • urządzeń sterujących,
 • pedometrów i akcelerometrów,
 • dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów).
 • stacji meteo.

Ponadto w ramach operacji będzie można zakupić sprzęt komputerowy typu:

 • laptop,
 • tablet,
 • serwer.

Jednak przy ustalaniu wysokości pomocy koszty takiego sprzętu uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Kosztem kwalifikowalnym będzie również wdrożenie aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe wdrażane w ramach operacji, i w tym przypadku przy ustalaniu wysokości pomocy koszty w tym zakresie uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Z kolei w ramach tego zakresu wsparcia nie będzie się uwzględniać dofinansowania rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej. 

Aby zintensyfikować realizację operacji w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych proponuje się zwiększyć wysokość refundacji do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się.

Dodatkowe wsparcie na rozwój usług z zakresu bioasekuracji

Ministerstwo zaproponowało także uzyskanie dotacji na świadczenie usług związanych z bioasekuracja, w tym: 

 • mycie i dezynfekcja budynków inwentarskich,
 • mycie hal do produkcji rolniczej, 
 • mycie urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych.

Propozycję wsparcia w ramach tego typu usług wprowadza się w celu spełnienia norm środowiskowo-klimatycznych, co ma szczególne znaczenie w okresie stanu epidemiologicznego obowiązującego w kraju. Przeprowadzanie dezynfekcji jest konieczne m.in w celu zminimalizowania zagrożeń chorobotwórczych zwierząt spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów.  

Ponadto niezwykle istotne jest też przeprowadzanie dezynfekcji i czyszczenia wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń zarówno rolniczych i leśnych, które mają na celu usuwanie bakterii, wirusów i grzybów, zabezpieczając powierzchnię przed ich ponownym pojawieniem się.

Dotacje na zakup maszyn leśnych

Poszerzenie rodzaju świadczonych usług o usługi leśne ma na celu umożliwienie uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśniczych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej skierowanym do MRiRW. Firmy świadczące usługi leśne dysponują w ogromnej mierze starymi, zużytymi maszynami. Zakup nowoczesnych urządzeń wpłynie na poprawę ochrony środowiska. Prywatne firmy leśne, tzw. Zakłady Usług Leśnych (ZUL), to przeważnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim na obszarach wiejskich.

– Wspieranie takich przedsiębiorstw jest istotnym elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich, a wspieranie firm świadczących usługi leśne ma istotne znaczenie dla rozwoju form działalności pozarolniczej na wsi – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Więcej czasu na rozliczenie dotacji

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie działania przez beneficjenta, w tym poniesienie przez niego kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Ze względu na planowane przedłużenie działania PROW o 2 lata konieczne jest przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosku o płatność końcową, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Przeczytaj także:

Harmonogram dotacji PROW na 2022. Kiedy rolnicy mogą składać wnioski?

Nawet 3 mld zł na dNawet 3 mld zł na dopłaty do nawozów. Na jakich warunkach?opłaty do nawozów. Na jakich warunkach?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2022 – stawki, terminy, wniosek

wk
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a