Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Drzewa sąsiada utrudniają uprawę pola. Co może zrobić rolnik?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Drzewa sąsiada utrudniają uprawę pola. Co może zrobić rolnik?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 07.09.2021r.

Jestem właścicielem pola uprawnego graniczącego z działką, której właściciel zmarł, a spadkobierca wcale się nią nie zajmuje. Drzewa i krzewy z tej nieruchomości zaczęły przerastać na moje pole, utrudniając mi tym samym pracę. Wystające gałęzie zahaczają maszyny, którymi tam przejeżdżam. Czy mogę na własną rękę usunąć te gałęzie i krzewy, które przerastają na moją stronę, czy potrzebuję na to czyjejś zgody? Jeśli tak, do jakiej instytucji powinienem się zwrócić?

r e k l a m a

Czy mogę usunąć drzewa na gruncie sąsiednim?

Drzew i krzewów rosnących na gruncie sąsiednim nie może Pan usunąć. Byłoby to naruszeniem prawa własności, ponieważ drzewa i krzewy stanowią część składową nieruchomości, na której rosną. Nie ma możliwości, aby uzyskał Pan pozwolenie na ich wycięcie. Zgodnie bowiem z art.  83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

  • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
  • właściciela urządzeń przesyłowych (chodzi tu w szczególności o linie energetyczne) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Kiedy na usunięcie drzew i krzewów nie jest potrzebna zgoda?

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów?

r e k l a m a

W myśl art. 83a ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku natomiast, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Jako właściciel nieruchomości sąsiedniej nie jest Pan uprawniony do złożenia wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu z działki sąsiada. Jednoznacznie potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2020 stycznia 2020 r. (sygn. akt: II OSK 514/18), w którym stwierdzono, że podmioty wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody są jednocześ­nie stronami tego postępowania. Stroną postępowania w przedmiocie usunięcia drzew i krzewów jest więc posiadacz nieruchomości, a jeżeli nie jest on jednocześnie właścicielem, to także jej właściciel. Oboje mają bowiem interes prawny w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego w toczącym się postępowaniu. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie jest stroną postępowania prowadzonego na podstawie wyżej wymienionego przepisu właściciel nieruchomości sąsiedniej, bowiem nie można przypisać mu interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a.

Może Pan natomiast skorzystać z możliwości przewidzianej w art.  150 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu. Jednak w takim przypadku właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Odsunięcie drzew i krzewów od granicy. Jak to możliwe?

Ponadto, jeśli drzewa i krzewy rosnące tuż przy granicy działki Pana i sąsiada utrudniają Panu w znaczący sposób korzystanie z pola, może Pan żądać na drodze sądowej ich odsunięcia od granicy przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Artykuł 144 k.c. przewiduje bowiem, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Nie ma wprawdzie w polskim prawie ogólnie obowiązujących przepisów, które ustanawiałyby odległości, w jakich można sadzić drzewa i krzewy od granicy działek, sąd zbada jednak, czy faktycznie posadzone drzewa oddziałują niekorzystnie (ponad przeciętną miarę) na sąsiednią działkę. Jeśli się to potwierdzi, zobowiąże właściciela nieruchomości, na której one rosną, do podjęcia stosownych działań.

Alicja Moroz
fot. Unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody