Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Emerytury rolnicze na nowych zasadach od 15 czerwca. Co się zmieniło?

wk
Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Emerytury rolnicze na nowych zasadach od 15 czerwca. Co się zmieniło?
Pieniądze i Prawo emerytury i renty
Data publikacji 03.06.2022r.

Rolnicy będą mogli pracować na roli i jeśli osiągnęli wiek emerytalny otrzymywać pełną emeryturę rolniczą. Jak zapewniła podczas konferencji prasowej 2 czerwca Aleksandra Hadzik, prezes KRUS, pierwsze takie świadczenie tym osobom Kasa wypłaci już 25 czerwca. Ale to nie jedyny zmiany w systemie emerytalnym rolników.

Ci, którzy otrzymują emeryturę 10 i 15 czerwca dostaną świadczenie wyliczone jeszcze według starych zasad, ale do końca czerwca KRUS wypłaci im wyrównanie do pełnej kwoty. Z nowego uprawnienia skorzysta około 30 tys. osób. Pracujący na roli emeryci nie będą obciążeni składką na ubezpieczenie społeczne.

r e k l a m a

Nowe przepisy od połowy czerwca

– Od wielu miesięcy deklarowałem, że rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę bez przekazywania gospodarstwa i to się stanie od 1 lipca. Dotrzymujemy słowa i nawet możemy powiedzieć, że przekraczamy plan dlatego, że ustawa została opublikowana 31 maja i wchodzi w życie z dniem 15 czerwca. Czyli mamy nawet przyśpieszenie – mówił na czwartkowej konferencji prasowej dnia 2 czerwca wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W praktyce oznacza to, że od 15 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o emeryturę (mężczyźni, jeśli ukończyli 65 lat i kobiety, jeśli ukończyły 60 lat) bez obowiązku przekazywania gospodarstwa i przerywania pracy w nim. Zdaniem MRiRW nowe przepisy to realizacja sprawiedliwości dziejowej, gdyż wchodzi w życie zasada obowiązująca w systemie powszechnym, gdzie można pracować i nie tracić emerytury. Rolnicy do tej pory takiej możliwości nie mieli.

– Pobieranie emerytury i praca na gospodarstwie nie będzie się wiązała z odprowadzaniem dodatkowej składki na ubezpieczenie. Rolnicy będą mogli pobierać emeryturę bez żadnych dodatkowych obciążeń– dodał minister H. Kowalczyk, który wyraził nadzieję, że nowe przepisy pozwolą rolnikom osiągać dodatkowe źródła dochodów lub rozwiąże problem rolników, którzy nie mają następców.Szef resortu rolnictwa zapewnił też, że nie będzie likwidacji systemu krusowskiego. Jednocześnie trwają prace nad rozwiązaniem problemu zbiegu ubezpieczeń emerytalnych systemu krusowkiego i powszechnego.

Prawo do renty dla niezdolnych do pracy, ale ubezpieczonych z 25-letnim stażem

Kolejna zmiana dotyczy osób uprawnionych do ren z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie. Takie prawo do renty będzie przysługiwało ubezpieczonym, całkowicie niezdolnym do pracy, którzy posiadają co najmniej 25 letni staż ubezpieczenia.

Ta zmiana polega na tym, że w przypadku tych osób nie będzie wymagane, aby całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Nie będzie również wymagane okresu 5 lat podlegania ubezpieczeniu w ostatnim 10- leciu przed złożeniem wniosku o świadczenie rentowe – tłumaczyła prezes KRUS A. Hadzik.

r e k l a m a

Zmian obejmą także żołnierzy

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.. KRUS szacuje, że ta zmiana może dotyczyć 100 tys. osób.

Prezes KRUS poinformowała ponadto, że nowe rozwiązania pozwalają na dodanie do wysokości emerytury również okresów odbywania służby wojskowej w wysokości 1% podstawowego świadczenia za każdy rok służby.

Prawo do ubezpieczenia w KRUS zyska więcej osób

Kolejna istotna zmiana polega na rozszerzeniu katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

– Zmiana będzie dotyczyć ok. 2 tys. osób. To są osoby, które podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie zostawały do tej pory objęte ubezpieczeniem powszechnym z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego, stypendium, odbywania stażu bądź szkolenia. Te osoby były do tej pory były wyłączane z ubezpieczenia społecznego rolników – mówiła Aleksandra Hadzik prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Takie osoby będą mogły złożyć w ciągu pół roku wniosek o powrót do KRUS.

Zmiany w KRUS

W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  • osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;
  • ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

ms, wk

fot. pixabay

 

Widziałeś już nasze video ""To jest partyzantka". Mimo drogich nawozów, rolnicy sprzedają swój towar za psie pieniądze"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a