Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Gdzie i na jakich warunkach ubezpieczyć uprawy na wiosnę?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Gdzie i na jakich warunkach ubezpieczyć uprawy na wiosnę?
Pieniądze i Prawo Ubezpieczenia
Data publikacji 31.03.2020r.

Rusza wiosenna kampania ubezpieczania upraw. Pomimo zapowiadanych przez ministra rolnictwa zmian w systemie zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową upraw w tym roku pozostały niezmienione.

Droższe polisy dla rolnika to także wyższe odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody

Ogólna zasada jest taka: państwo dopłaca rolnikowi do składki maksymalnie 65%, pod warunkiem że stawka taryfowa ustalona przez ubezpieczyciela nie przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku gdy uprawy będą na gruntach klasy V i VI, stawka taryfowa nie powinna przekroczyć odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia.

r e k l a m a

Sumy ubezpieczenia ustalone na ten rok dla poszczególnych upraw nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku, za wyjątkiem tytoniu, drzew i krzewów owocowych, buraków i ziemniaków. W przypadku ziemniaków suma wzrosła do 46 180 zł, tj. o 26 180 zł. Oznacza to, że polisy na tę uprawę mogą być droższe, ale i odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody może być wyższe.

Jak działa taka forma ubezpieczenia?

Jeśli rolnik wykupi ubezpieczenie od pełnego pakietu przewidzianych w ustawie 10 ryzyk, a ubezpieczyciel ustali mu stawkę wyższą niż odpowiednio: 9%, 12% i 15%, wtedy dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

r e k l a m a

W ustaleniu dopłaty nie uwzględnia się tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Jeśli ubezpieczenie dotyczy drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, w sytuacji przekroczenia progów dopłaty do składek stosuje się jedynie do 9%, 12% lub 15% sumy ubezpieczenia, a resztę składki rolnik musi zapłacić w całości sam.

Nieco inaczej ten mechanizm działa, jeśli rolnik ubezpiecza uprawy od jednego ryzyka albo kilku wybranych ryzyk. Wówczas jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek po przekroczeniu tych stawek taryfowych, stosuje się ten sam mechanizm co przy pełnym pakiecie ryzyk.

Kiedy zakład ubezpieczeniowy odpowiada za szkody?

Warto zwrócić uwagę, iż zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%. Natomiast w przypadku suszy – jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%. Przy czym odszkodowanie za szkody spowodowane ryzykami innymi niż susza może być pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości tych szkód, natomiast suszą o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia – w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Kto w tym roku sprzedaje ubezpieczenia dotowane upraw rolnych?

W tym roku ubezpieczenia dotowane upraw rolnych mogą sprzedawać:
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG – Oddział VH VVaG TUW w Polsce (VH Polska).

Pakiety ubezpieczeń warto dokładnie przeanalizować

Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczyciela warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy oraz skalkulować proponowane zniżki.

Pakiet „Wiosna” wykupiony w PZU chroni przed konsekwencjami gradu i przymrozków wiosennych.
– Sadownicy i producenci truskawek, którzy chcą ubezpieczyć swoje owoce od przymrozków, powinni jednak pamiętać, że ubezpieczenie tego ryzyka jest oferowane tylko do 27 marca – mówi Paweł Ochmański, dyrektor ds. ubezpieczeń rolnych w PZU.

PZU oferuje również „Pakiet 5 ryzyk”, chroniący przed nawalnym deszczem, huraganem, uderzeniem pioruna, lawiną i osunięciem ziemi. Dodatkowo do 30 kwietnia przy zakupie pakietu „Wiosna” i „Pakietu 5 ryzyk” można rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę przed skutkami suszy. Towarzystwo umożliwia, bez żadnych dodatkowych opłat, rozłożenie składki na raty lub przesunięcie terminu jej zapłaty na okres po żniwach.

Z kolei jak informuje Katarzyna Niegowska, dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży TUW „TUW”, to towarzystwo oferuje zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i pakiety kilku ryzyk, z możliwością uzyskania dodatkowych zniżek dla tych, którzy są w nim kompleksowo ubezpieczeni. Oferta „Wiosna 2020” umożliwia także ubezpieczenie upraw rolnych od ryzyka suszy w każdym z trzech ustawowo możliwych poziomach franszyzy redukcyjnej. Towarzystwo nie ogranicza możliwości zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka suszy tylko do upraw objętych już ochroną w TUW „TUW” jesienią 2019 r.

Concordia Polska Grupa Generali oferuje ubezpieczenie roślin od gradu oraz od przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Wybrane owoce i warzywa, można ochronić od szkód ilościowych i jakościowych spowodowanych przez grad.

– Odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz zniżka na Agro Casco dla producentów warzyw – to tylko niektóre nowości w ubezpieczeniach dla producentów rolnych – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych.

Ze stuprocentowej odpowiedzialności przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku mogą skorzystać producenci zbóż i rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności dotyczy także ubezpieczenia od deszczu nawalnego – chodzi o ryzyko zastoisk wodnych, które mogą spowodować wygnicie nasion lub roślin. Concordia przewiduje zniżki dla klientów, którzy ubezpieczą więcej niż 50 ha swoich upraw. Proponuje też zniżkę na Agro Casco dla ubezpieczających warzywa w ubezpieczeniach majątkowych oraz zniżki dla ubezpieczających uprawy w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku nowych polis.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w swojej ofercie na ten sezon ma pięć pakietów:
 • „Grad”,
 • „Grad i przymrozki”,
 • „Grad i inne ryzyka pogodowe” – obejmujący ryzyka takie, jak: grad, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan oraz piorun,
 • „Wiosna” – obejmujący ryzyka takie, jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan oraz piorun,
 • „Klimat wiosna” – obejmujący ryzyka takie, jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, susza, powódź.
– Nowością na ten sezon jest pakiet „Grad i inne ryzyka pogodowe”, który szczególnie kierujemy do producentów zbóż. Polisy są dostępne w placówkach Poczty Polskiej – wyjaśnia Mikołaj Beda, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji.

VH Polska oferuje ubezpieczenia upraw rolnych ozimych i jarych, a także warzyw.
– Rolnicy mogą skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń dotowanych w zakresie ochrony od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, a na warunkach komercyjnych – również od ognia. Ochrona oferowana będzie zarówno w formie ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka gradu, jak i w pakietach ryzyk – mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży.

Dla ubezpieczanych warzyw VH Polska proponuje ochronę obejmującą utratę jakości w wyniku ubezpieczonych zdarzeń.
Jak wskazuje szef sprzedaży, towarzystwo odpowiada za szkody od 8% ubytku w plonie na polu lub jego części.

– Nowością rynkową jest odpowiedzialność do 100% wartości plonu, a także wypłata odszkodowania za szkody z powodu na przykład deszczu nawalnego czy huraganu, które wystąpią w trakcie żniw – dodaje Andrzej Janc.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a