Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak jest ustalany dochód na osobę w rodzinie rolniczej do stypendium socjalnego?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak jest ustalany dochód na osobę w rodzinie rolniczej do stypendium socjalnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.03.2022r.

Syn nie dostał w tym roku akademickim stypendium socjalnego z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie. Policzono nam dochód z gospodarstwa osiągnięty w 2020 r. i dodano do tego dochód z pracy podjętej przez żonę w 2021 r. Nie uwzględniono tego, że gospodarstwo przekazaliśmy starszemu synowi także w 2021 r. Czy to zgodne z przepisami?

r e k l a m a

Jak oblicza się wysokość miesięcznego docohdu na osobę w rodzinie studenta?

Taki właśnie sposób obliczania dochodu przewiduje art. 88 ust.  1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nim wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W myśl zaś art. 3 pkt 2a tej ustawy dochód wylicza się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zatem przy ustalaniu dochodu na rok akademicki 2021/2022 uwzględniano dochód rodziny w 2020 r. W przypadku dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego jest on określany na podstawie obwieszczenia GUS. Przeciętny, roczny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł. Prawidłowo więc przyjęto u Państwa dochód z gospodarstwa osiągnięty w 2020 r.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust.  4b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód powiększa się o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód, jeżeli jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. Dlatego do dochodu doliczono zarobki Pana żony, która podjęła pracę w 2021 r.

Jak ustala się prawo do świadczeń rodzinnych?

Jak stwierdził NSA w wyroku z 10 listopada 2021 r. (sygn. akt: I OSK 693/21), stosowanie art. 5 ust. 4b wymienionej wyżej ustawy powoduje, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu zbliżonego do dochodu faktycznie uzyskiwanego przez rodzinę w okresie pobierania świadczeń, a nie przeciętnego dochodu z roku poprzedniego. Stwierdzenie to odnosi się również do innych świadczeń, jeżeli dochód rodziny jest ustalany na takich samych zasadach jak w przypadku świadczeń rodzinnych. NSA podkreślił, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód obejmuje całą kwotę miesięcznego dochodu następującego po miesiącu, w którym go osiągnięto, i doliczany jest do kwoty przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, a następnie przeliczany na dochód każdego jej członka.

Czy zmiana powierzchni gospodarstwa ma wpływ na wysokośći dochodu?

Natomiast zmiana powierzchni gospodarstwa nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które są podstawą przyznawania pomocy materialnej, z zastrzeżeniem, że jeśli zmieniono powierzchnię w trakcie roku, dochód liczy się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa.

Alicja Moroz
fot. Unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody