Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak się zmienią emerytury rolnicze z KRUS w 2023 roku?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak się zmienią emerytury rolnicze z KRUS w 2023 roku?
Pieniądze i Prawo Emerytury rolnicze
Data publikacji 03.01.2023r.

W bieżącym roku kwoty, jakie rolnicy wpłacają na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS, pozostają na poziomie z 2022 roku. Zmienią się natomiast zasady wypłaty świadczeń dla płacących wyższe stawki oraz sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie mogła też kierować swoich świadczeniobiorców do sanatorium.

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie?

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 roku wyniesie 60 zł. Jest to kwota za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 20 zł miesięcznie.

r e k l a m a

Ile wyniesie rolnika składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

Natomiast podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 roku wyniesie 108 zł. Tym samym łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym składka do KRUS za rolnika, jego małżonka oraz domownika wynosi 504 zł za kwartał.

Ponadto rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych płacą składkę dodatkową za siebie oraz małżonków, która jest na poziomie:

  • 130 zł dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych,

  • 260 zł dla gospodarstw powyżej 100 do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych,

  • 390 zł dla gospodarstw powyżej 150 do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych,

  • 521 zł dla gospodarstw powyżej 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych.

Składka dodatkowa nie dotyczy domowników rolnika.

Z kolei rolnik lub jego małżonek, który oprócz gospodarstwa rolnego prowadzi działalność gospodarczą, uiszcza do KRUS podwójną składkę podstawową, tj. 216 zł/miesiąc. Po dodaniu ubezpieczenia zdrowotnego jest to 828 zł kwartalnie. Jeśli powierzchnia gospodarstwa jest wyższa niż 50 ha przeliczeniowych, do tego dochodzi jeszcze składka dodatkowa.

Wyższe składki – lepsza emerytura

Jest już gotowy projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, według którego rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych otrzymają za każdy rok płacenia wyższej składki dodatek do emerytury rolniczej z tytułu opłacania wyższej składki. Wyniesie on 0,5% emerytury podstawowej. Taki dodatek będzie przysługiwał także osobom, które opłacają podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz gospodarstwa działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące wyższego świadczenia emerytalnego dla osób opłacających wyższą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wchodzą w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu ustawy.

Osoby, które w dniu wejścia nowelizacji ustawy będą w trakcie ustalania prawa do świadczeń i ich indywidualnego wymiaru i nie będą miały jeszcze decyzji, otrzymają emeryturę wyliczoną już na nowych zasadach.

Natomiast osoby, które nabyły prawo do emerytury przed wejściem w życie nowelizacji, będą miały ustalone prawo do dodatku w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Przyznanie dodatku do emerytury z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wymaga bowiem, oprócz konieczności dostosowania systemów informatycznych, manualnej weryfikacji przez pracowników organu rentowego okresów podlegania ubezpieczeniu. Pracownicy muszą przenieść informacje o osobach opłacających składki, z tytułu których będzie przysługiwał dodatek do emerytury rolniczej, do systemu obsługującego przyznawanie i wypłatę świadczeń.

r e k l a m a

Waloryzacja jak w ZUS

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zmienia także podejście do waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Jest to ważne dlatego, że podstawę wymiaru rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych stanowi emerytura podstawowa, która jest znacząco niższa od najniższej emerytury. Obecnie emerytura podstawowa jest na poziomie 1084,58 zł, a najniższa wynosi 1338,44 zł. Po zmianie, ma ona być równa kwocie 90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. 

- Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł - wyjaśnia minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ponadto, możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:

  • prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo  pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Rehabilitacja i regeneracja

Osoby ubezpieczone w KRUS czeka jeszcze jedna zmiana. Od 1 stycznia 2023 roku Kasa będzie mogła kierować rolnika, który ukończył aktywność zawodową w gospodarstwie rolnym i pobiera świadczenie emerytalne, na rehabilitację leczniczą, natomiast osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych – na turnusy regeneracyjne.

Opiekunem osoby niepełnosprawnej jest osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Kasa planuje w 2023 roku skierować na turnusy rehabilitacji leczniczej oraz na turnusy regeneracyjne odpowiednio około 600 rolników emerytów oraz 600 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Widziałeś już nasze video "Magazyny pełne, cena zboża nie do przyjęcia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a