Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak starać się o zwolnienie z abonamentu RTV?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak starać się o zwolnienie z abonamentu RTV?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.08.2020r.

Przeczytałam w „Tygodniku” o zwolnieniach z opłaty abonamentu RTV osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jak mam starać się o takie zwolnienie?

Zwolnienie opłaty abonamentowej RTV

Kwestię reguluje art. 4 ust. 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zwolnienia określone w tym akcie prawnym przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono stosowne dokumenty.

r e k l a m a

Gdzie złożyć dokumentu uprawniające do zwolnienia z abonamentu RTV?

Należy zatem pójść na pocztę, wypełnić oświadczenie i załączyć dokumenty potwierdzające wiek i otrzymywanie emerytury w kwocie niższej niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Niezbędny jest więc dowód osobisty oraz decyzja ZUS lub KRUS o wysokości emerytury.

r e k l a m a

Wnioski można składać w formie elektronicznej

Warto dodać, że według wspomnianej ustawy (art. 4 ust. 3b) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane na adres poczty elektronicznej.

Szczegóły dotyczące dokumentów zawarte są w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a