Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie będą stawki dopłat do ubezpieczenia upraw i zwierząt w 2023 roku? SPRAWDŹ!

Jakie będą stawki dopłat do ubezpieczenia upraw i zwierząt w 2023 roku? SPRAWDŹ!
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 24.10.2022r.

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało maksymalne stawki ubezpieczenia upraw i zwierząt na 2023 rok. W większości przypadków kwoty te są dużo wyższe niż rok temu, choć budżet został obcięty o 400 mln zł.

W przyszłym roku na dopłaty do rolniczych polis rząd przeznaczył ponad 1,1 mld zł, czyli o ok. 400 mln mniej niż w tym roku (obecnie budżet wynosi 1,5 mld zł).

r e k l a m a

Ubezpieczenie upraw i zwierząt 2023: jakie będą maksymalne stawki?

Ministerstwo rolnictwa skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

W 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych wyniosą (w nawiasie kwoty za 2022 rok):

 • 26 300 zł – dla zbóż (20 300 zł),
 • 13 600 zł – dla kukurydzy (11 400 zł),
 • 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku (12 700 zł),
 • 48 000 zł – dla chmielu (48 000 zł),
 • 39 700 zł – dla tytoniu (34 900 zł),
 • 188 200 zł – dla warzyw gruntowych (235 300 zł),
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych (106 700 zł),
 • 79 600 zł – dla truskawek (60 200 zł),
 • 39 100 zł – dla ziemniaków (38 600 zł),
 • 12 200 zł – dla buraków cukrowych (10 000 zł),
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych (16 500 zł).

Z kolei do 1 sztuki zwierzęcia proponuje się następujące stawki (w nawiasach wysokość stawek 2022 r.):

 • 14 200 zł – dla bydła (10 000 zł),
 • 14 400 zł – dla koni (12 300 zł),
 • 1 100 zł – dla owiec (920 zł),
 • 700 zł – dla kóz (700 zł),
 • 1 800 zł – dla świń (1600 zł),
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek (53 zł),
 • 65 zł – dla kaczek (65 zł),
 • 250 zł – dla gęsi (250 zł),
 • 210 zł – dla indyków (150 zł),
 • 1 100 zł – dla strusi (1100 zł).

- W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak ministerstwo rolnictwa wylicza maksymalne stawki ubezpieczeń rolnych?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023.

Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

r e k l a m a

Po co są maksymalne sumy ubezpieczenia?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, producent rolny ustala indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia. Ale nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń.

Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W 2023 roku budżet na ubezpieczenia rolne mniejszy o 400 mln zł

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1,12 mld zł. W ubiegłym roku budżet ten wynosił 1,5 mld zł, ale nie został wykorzystany przez rolników, bo wielu z nich nadal nie ubezpiecza swoich upraw i zwierząt.

Są kary za brak ubezpieczenia upraw i zwierząt

Przypomnijmy. Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia wynoszą 65 proc. zarówno w przypadku upraw, jak i zwierząt. Warto pamiętać, że rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie obowiązkowo powinni ubezpieczyć co najmniej połowę upraw. W przeciwnym wypadku zostaną nałożone na niego kary od każdego hektara. 

oprac. wk., ksz

Widziałeś już nasze video "Rząd powinien dać rolnikom nawozy zamiast kiełbasy. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a