Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są warunki ustanowienia drogi koniecznej do pola?

Jakie są warunki ustanowienia drogi koniecznej do pola?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 06.08.2022r.

Niedawno kupiłem działkę rolną przylegającą do mojego pola. Nie ma ona połączenia z drogą, więc poprosiłem sąsiada z drugiej strony, żeby zgodził się na przejazd przez jego grunt. Sąsiad odmówił. Czy w tej sytuacji należy mi się droga konieczna?

Niedawno kupiłem działkę rolną przylegającą do mojego pola. Nie ma ona połączenia z drogą, więc poprosiłem sąsiada z drugiej strony, żeby zgodził się na przejazd przez jego grunt. Sąsiad odmówił. Czy w tej sytuacji należy mi się droga konieczna?

r e k l a m a

Sąd decyduje o ustanowieniu drogi koniecznej

O tym zadecydować może tylko sąd. Wiele zależy od tego, czy jest Pan w stanie zapewnić dostęp kupionej działki do drogi przez własny grunt. Artykuł 145 Kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej, czyli tzw. drogi koniecznej. Jej przeprowadzenie następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które ma prowadzić.

Przez brak odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej lub należących do niej budynków gospodarskich należy rozumieć nie tylko zupełną izolację nieruchomości, lecz także przypadek, w którym ten dostęp wprawdzie istnieje, ale jest szczególnie niedogodny.

Jakie obowiązki ma właściciel gruntu, jeśli chodzi o drogę konieczną?

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że osoba ubiegająca się o ustanowienie drogi koniecznej powinna przede wszystkim wykorzystać istniejące możliwości dojazdu do drogi publicznej przez własne grunty. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 grudnia 2020 r. (sygn. akt: III CSK 170/18), właściciel dwóch nieruchomości sąsiadujących ze sobą, w razie gdy jedna z nich nie ma dostępu do drogi publicznej, jest obowiązany do urządzenia odpowiedniego dostępu przez drugą nieruchomość, która taki dostęp posiada, i powinien ponieść koszty tego urządzenia, chyba że byłyby niewspółmiernie wysokie.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a