Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są zasady zasiedzenia gruntów rolnych użytkowanych jeszcze przez ojca?

Jakie są zasady zasiedzenia gruntów rolnych użytkowanych jeszcze przez ojca?
Pieniądze i Prawo Porady prawne dla rolników
Data publikacji 19.04.2022r.

Mój tata od 1970 roku, po śmierci swojej mamy, uprawiał grunty rolne. Od 1993 roku uprawiam je ja. Tata przekazał mi wtedy też całe gospodarstwo rolne, łącznie z tymi gruntami rolnymi. Jak wygląda kwestia ich zasiedzenia?

Ile wynosi krótszy termin zasiedzenia?

Jeżeli bieg zasiedzenia zakończył się przed 1 października 1990 roku, zastosowanie będą miały krótsze terminy zasiedzenia. Wynoszą one 10 lat (dobra wiara) albo 20 lat (zła wiara). Jeżeli zatem Pana tata stał się posiadaczem samo­istnym przed październikiem 1970 roku i upływ terminu zasiedzenia nastąpił przed 1 października 1990 roku, to prawdopodobnie stał się on już ich właścicielem. Sąd może to stwierdzić w postępowaniu nieprocesowym w drodze orzeczenia.

r e k l a m a

Kiedy posiadacz nieruchomości nabywa jej własność przez zasiedzenie?

Natomiast jeżeli zasiedzenie zakończyło się po 1 października 1990 roku, należy odwołać się do aktualnych terminów z Kodeksu cywilnego. Wtedy sąd prawdopodobnie stwierdzi, że nabył Pan własność tychże gruntów. Według art. 172 § 1 k.c., posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Natomiast po upływie 30 lat posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Artykuł 176 § 1 k.c. wskazuje, że jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej 30 lat.

r e k l a m a

dr hab. Aneta Suchoń, prof UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a