Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jeszcze niespełna dwa tygodnie zostały Kołom Gospodyń Wiejskich na wydanie dotacji z ARiMR

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jeszcze niespełna dwa tygodnie zostały Kołom Gospodyń Wiejskich na wydanie dotacji z ARiMR
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 17.12.2022r.

W tym roku 11,4 tys. Kół Gospodyń Wiejskich ubiegało się o wsparcie w ARiMR na kwotę 62,75 mln zł. Z końcem grudnia mija czas na wydanie przyznanych środków na cele statutowe KGW.

KGW zabiegały o ponad 62 mln zł

W rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR znajduje się niemal 12 tys. kół gospodyń wiejskich.

W tegorocznym naborze, który trwał do 30 września, do Agencji wpłynęło 11 399 wniosków o dotację na cele statutowe. Wysokość dofinansowania jest skorelowana z liczbą członków danego Koła. Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. 31 grudnia 2022 roku mija termin wydania przyznanego wsparcia, a rozliczenie w formie sprawozdania należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku.

ARIMR potwierdza, że zainteresowanie tymi dotacjami rośnie z roku na rok. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

r e k l a m a

Na co KGW mogą wydać pozyskane pieniądze?

Wymienia się tutaj:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Koła gospodyń wiejskich są zobowiązane przechowywać dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozliczyło ono pomoc za dany rok. 

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot.ach. red (KGW Gruszki)

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a