r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Kiedy ANR wyda zgodę na zakup ziemi rolnej?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 13.07.2017r.

Coraz częściej rolnicy pytają o zasady uzyskania zgody ANR na nabycie nieruchomości rolnych. Okazuje się bowiem, że w oddziałach terenowych Agencji otrzymują różne informacje w tym zakresie.

r e k l a m a

Według ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Może ona być wydana na wniosek zbywcy albo nabywcy. Wnioski składa się do dyrektora właściwego oddziału terenowego lub filii ANR według miejsca położenia nieruchomości.

Zgoda na wniosek nabywcy

Według ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, do ANR może złożyć wniosek osoba, która zamierza utworzyć gospodarstwo rodzinne i chce w tym celu nabyć grunty. Czy taką jednak zgodę może otrzymać także osoba, która co prawda ma już gospodarstwo rolne, ale nie ma wymaganego 5-letniego okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby jej gospodarstwo zostało uznane za rodzinne, a producent rolny za rolnika indywidualnego. Jest na etapie tworzenia gospodarstwa rodzinnego, gdyż musi przez 5 lat osobiście prowadzić działalność rolniczą.

Ustawa stanowi w art. 2a ust. 4, że ANR może udzielić zgody osobie fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano premię dla młodego rolnika z PROW 2007–2013 lub PROW 2014–2020. Skoro zatem ustawodawca stwierdził, że o zgodę ANR może wystąpić, np. osoba, która uzyskała tzw. premię dla młodego rolnika, to uzasadniona wydaje się interpretacja, że o zgodę mogą starać się osoby, które co prawda mają już gospodarstwo rolne, ale z różnych powodów, np. braku kwalifikacji czy najczęściej braku 5-letniego okresu prowadzenia gospodarstwa, nie mają jeszcze statusu gospodarstwa rodzinnego.

Tworzenie gospodarstwa rodzinnego to obecnie pewien proces, który trwa minimum 5 lat. Gdy ANR się nie zgodzi na nabycie, można odwołać się od decyzji do ministra rolnictwa, gdy tutaj będzie także sprzeciw, można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w ostateczności skorzystać ze skargi kasacyjnej do NSA.

Inną niezbędną przesłanką, aby otrzymać zgodę ANR jest danie rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz zobowiązanie się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Jak jednak udowodnić „rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej”? Według wzoru wniosku nabywcy, przygotowanego przez ANR i zamieszczonego na jej stronie internetowej dokumentami potwierdzającymi, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej mogą być np.: oświadczenie nabywcy zawierające m.in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej. Agencja sugeruje, iż wskazane byłoby dołączenie informacji o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie czy opinii organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej.

Według wspomnianego wzoru wniosku nabywcy, przyszły nabywca powinien przedstawić także dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów),numer księgi wieczystej, lub odpis z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości. Wymaga się też aktualnego zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

r e k l a m a

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Jak rozwijać KGW i stowarzyszenia na wsi – zapraszamy na webinarium"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody