r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy las może zostać przekształcony na użytek rolny?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.11.2020r.

Kupiliśmy z mężem działkę leśną. Chcielibyśmy przekształcić ją w rolną. Jakie kroki musimy podjąć w tym celu?

r e k l a m a

Kiedy dopuszczalna jest zmiana lasu na użytek rolny?

Zmiana lasu na użytek rolny nie jest sprawą prostą. W myśl art. 13 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję w tej sprawie wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

Jakie kary grożą za samowolę?

Artykuł 160 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje, że ten, kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny. Może też być na niego nałożony obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego.

Co to znaczy „potrzeba wyjątkowa”?

Jak podkreśla się w komentarzach i orzecznictwie sądowym, nie wystarczy ustalenie wystąpienia po stronie właściciela lasu jakiejkolwiek zwykłej potrzeby przekształcenia terenu leśnego na użytek rolny. Musi to być potrzeba wyjątkowa, uzasadniona szczególnymi okolicznościami, które w sytuacji konkretnego właściciela przeważają nad zasadą ochrony i trwałości utrzymania lasu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2020 r. (sygn. akt: II OSK 779/18) stwierdził, że zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela tego lasu czymś niezbędnym. Przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny sytuacji strony i jej argumentów.

Sąd podkreślił, że słowo „potrzeba” w języku polskim oznacza, że coś jest potrzebne, nieodzowne, że zachodzą okoliczności zmuszające do postąpienia tak, a nie inaczej. Potrzeba wiąże się z wystąpieniem stanu konieczności, niezbędności. We wszystkich znaczeniach słowo „potrzeba” łączy się z elementem pewnego przymusu sytuacyjnego, który może oczywiście wynikać dla strony z różnych okoliczności.

Ponadto nie wystarcza wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela lasu. Konieczne jest bowiem jeszcze wykazanie ich szczególnego charakteru.

W wyroku z 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt: II OSK 801/18) NSA wskazał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że po stronie organu istnieje obowiązek wydania pozytywnej decyzji w przedmiocie zmiany lasu na użytek rolny. Użyte w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach sformułowanie, iż „zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna” wskazuje, że rozstrzygnięcie zapada w ramach tzw. uznania administracyjnego, które daje organowi pewną swobodę przy podejmowaniu decyzji. W takiej sytuacji starosta, wydając decyzję, powinien po uprzednim wyczerpującym zgromadzeniu materiału dowodowego dokonać jego starannej oceny i szczegółowo wyważyć potrzeby właściciela lasu, badając, czy mają one charakter przemawiający za zmianą przeznaczenia

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody