Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Komu i na jakich warunkach przysługuje ulga w podatku rolnym ze względu na suszę

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Komu i na jakich warunkach przysługuje ulga w podatku rolnym ze względu na suszę
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 27.01.2020r.

Czytelnikowi „Tygodnika Poradnika Rolniczego” susza dała się we znaki. Do gminy złożył wniosek o umorzenie raty podatku rolnego. Wójt kazał dołączyć szereg dokumentów , ale zainteresowany zastanawia się, czy jest sens składania takiego wniosku.

r e k l a m a

Susza w rolnictwie a ulga w podatku rolnym

W 2018 r. poniosłem duże straty spowodowane suszą. Złożyłem do gminy wniosek o umorzenie jednej raty podatku rolnego. Wójt kazał mi dołączyć szereg dokumentów dotyczących dochodów osiąganych przeze mnie i członków rodziny. Po ich przeanalizowaniu wydał decyzję odmowną. Ubiegłoroczna susza też mocno dotknęła moje gospodarstwo, ale zastanawiam się, czy jest w ogóle sens składania takiego wniosku? Czy wójt ma prawo żądać dodatkowych dokumentów poza protokołem szacowania strat przez komisję? - pyta czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Alicja Moroz, redakcyjny prawnik Tygodnika Poradnika Rolniczego.

Podstawą ordynacja podatkowa

Zastosowanie ulgi w podatku rolnym zależy od uznania organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), a postępowanie w sprawie jej przyznania toczy się nie w szczególnym trybie, lecz na podstawie Ordynacji podatkowej.

Tak wynika z uchwały Rady Ministrów nr 86/2019 z 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Obok innych przewidzianych w programie form pomocy, dodatkowo wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mogą stosować ulgi w podatku rolnym za 2019 r. na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tak samo było w przypadku rządowego programu pomocy z powodu suszy, która wystąpiła w 2018 r.

Zgodnie z art. 67a § 1 tej ustawy, organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może stosować następujące ulgi:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulga jako pomoc publiczna może być udzielana także indywidualne

W myśl art. 67b § 1 pkt 3a) ustawy, organ podatkowy może na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielać wymienionych wyżej ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Ulgi te stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

W świetle prawa unijnego pojęcie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nie ogranicza się do przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest ono znacznie szersze i obejmuje także podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną

Wójt może zażądać dodatkowych dokumentów do wniosku o umorzenie podatku rolnego

Artykuł 155 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Wójt może więc żądać dodatkowych dokumentów.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody