Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

KRUS wyśle PIT do rolników. Czy to wystarczy do rozliczenia się ze skarbówką?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
KRUS wyśle PIT do rolników. Czy to wystarczy do rozliczenia się ze skarbówką?
Pieniądze i Prawo Podatki
Data publikacji 09.02.2022r.

Najpóźniej do 28 lutego wszyscy emeryci i rolnicy otrzymujący świadczenie z KRUS powinni otrzymać drogą pocztową deklaracje podatkowe PIT za 2021 rok. Komu przysługują i jaki jest ostateczny termin składania zeznań w Urzędzie Skarbowym?

Kto może otrzymać deklaracje PIT z KRUS?

Każda osoba, która w 2021 roku chociaż raz otrzymała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, m.in.:

 • emeryturę rolniczą,
 • okresową emeryturę rolniczą,
 • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinną,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Wszystkie PIT-y KRUS przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

r e k l a m a

Jakich typów deklaracji podatkowych można się spodziewać?

 • PIT-40A – czyli roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, które otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2021 rok.
 • PIT-11A – czyli informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego, którą otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. KRUS nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2021 rok, mają nadpłatę podatku.
 • PIT-11 – czyli informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Informacje dodatkowe dla świadczeniobiorców

Każdy kto otrzyma PIT-11A lub PIT-11 może sam złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do dnia 2 maja 2022 roku.

Także do 2 maja 2022 roku można zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl).

Jeśli tego nie zrobi, to zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie uznane za złożone.

Każda osoba, która otrzyma PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11 i chce skorzystać:

 • z ulg podatkowych, takich jak: zakup leków i rehabilitacja,
 • bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych),

powinna sama złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36 w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) we właściwym urzędzie skarbowym w ww. terminie.

r e k l a m a

W jaki sposób można złożyć deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym?

Zeznanie podatkowe może być złożone:

 • drogą elektroniczną,
 • w formie papierowej.

W zeznaniu należy uwzględnić kwoty wykazane w  PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11.

Warto pamiętać, ze 1% podatku można przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeśli dokonuje przekazania po raz pierwszy lub chce dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, to w terminie do dnia 2 maja 2022 r. powinien przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP.

Jakie są terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2022 r.?

 • od 15 lutego 2022 r.  podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatkowym i uzyskać przygotowaną dla nich deklarację np.PIT-37, PIT-36.
 • do 2 maja 2022 r.   termin na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub złożenie zeznania podatkowego we właściwym US  (elektronicznie lub w wersji drukowanej).

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie KRUS

Zdjęcie: Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a