Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto dziedziczy gospodarstwo rolne po zmarłym bracie?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto dziedziczy gospodarstwo rolne po zmarłym bracie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.02.2021r.

Mój brat, który nie miał żony ani dzieci, zmarł. Kto dziedziczy po nim gospodarstwo rolne?

Kto dziedziczy po zmarłym bracie?

Według Kodeksu cywilnego w przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzeństwu w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych (dzieci, wnuczęta), udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

r e k l a m a

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe, można złożyć wniosek w sądzie o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Według art. 669 k.c., sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Czy notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Innym sposobem przeprowadzenia postępowania spadkowego jest skorzystanie z usług notariusza, który sporządzi akt dziedziczenia. Według art. 95a ustawy Prawo o notariacie, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Artykuł 95a tej ustawy wskazuje w § 1, że zainteresowanymi są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Według art. 95j ustawy Prawo o notariacie, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadko­biercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
  • w sprawie brak jurysdykcji krajowej.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a