Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto ma prawo pierwokupu gruntu leśnego?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto ma prawo pierwokupu gruntu leśnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 16.12.2021r.

Odziedziczyliśmy z bratem po ojcu działkę leśną. Chcemy ją sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Dowiedzieliśmy się jednak, że w takim przypadku nadleśnictwo ma prawo pierwokupu. W jaki sposób się to odbywa? Czy nadleśniczy może nam narzucić cenę niższą niż rynkowa?

r e k l a m a

Czy prawo pierwokupu działki leśnej ma nadleśnictwo?

Istotnie, w myśl art. 37a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje w takim przypadku prawo pierwokupu. Prawo to obejmuje sprzedaż gruntu:

  • oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

  • przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

  • objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa wyżej, następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub jednostronnej czynności prawnej, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej.

W jaki sposó ustalana jest wysokość równowartości pieniężnej działki leśnej?

Równowartość ustala się w sposób określony w art. 37a ust. 3 wymienionej wyżej ustawy. W grę wchodzą dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli równowartość wynika z czynności prawnej, Lasy Państwowe kupują ją za tę kwotę. Tak dzieje się w przypadku umowy sprzedaży, jeżeli właściciel zawarł z innym nabywcą warunkową umowę. Po drugie, gdy równowartość nie wynika z czynności prawnej, nadleśniczy reprezentujący Lasy Państwowe ustala ją, opierając się na wartości nieruchomości określonej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Właściciel musi się zgodzić na kwotę oferowaną przez Lasy Państwowe?

Właściciel, który nie zgadza się na tak ustaloną równowartość, może w terminie 14 dni od doręczenia mu przez nadleśniczego oświadczenia złożonego u notariusza wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej. Sąd ustali ją na podstawie wartości nieruchomości określonej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi do niej.

O treści umowy sprzedaży lub innej umowy przenoszącej własność notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.

Prawo pierwokupu oraz odkupu może być wykonane przez Lasy Państwowe w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleś­niczego tego zawiadomienia.

Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu oraz odkupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, który zawarł warunkową umowę sprzedaży lub inną umowę przenoszącą własność. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza. Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonującej przeniesienia własności.

Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu.

Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy o lasach, w szczególności bez zawiadomienia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, jest nieważna.

Kiedy Skarb Państwa nie ma prawa pierwokupu działki leśnej?

r e k l a m a

Lasy Państwowe nie mają prawa pierwokupu ani odkupu, jeżeli nabywcami są:

  • małżonek zbywcy,

  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,

  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,

  • osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  • jednostka samorządu terytorialnego.

Prawo to nie przysługuje również w przypadku dziedziczenia oraz w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą grunty leśne, ale także grunty rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody