Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto powinien zapłacić odszkodowanie za zalane łąki?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto powinien zapłacić odszkodowanie za zalane łąki?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.07.2021r.

Moja działka sąsiadująca z jeziorem przez kolejne lata była podmywana przez wodę. Obecnie przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie z mapek ARiMR dowiedziałem się, że woda zabrała mi 4 ary łąki. Podobno ta łąka pod wodą należy już do Wód Polskich. Czy należy mi się odszkodowanie za te grunty? Nadal płacę podatek rolny za całość. Kto powinien wynająć geodetę do ustanowienia nowej granicy działki? Kto pokryje koszty usług geodezyjnych?

r e k l a m a

Kiedy należy się odszkodowanie w przypadku zalania łąki?

Odszkodowanie za zajętą przez wodę część łąki będzie Panu przysługiwać, jeśli zajęcie to ma charakter trwały, a jezioro można zaliczyć do śródlądowych wód płynących. W myśl art. 21 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się  na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

  • ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek,
  • jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciąg­łym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,
  • sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących,
  • kanałach.

Natomiast śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się też do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka niebędących stawami.

Kto jest właścicielem trwale zalanego gruntu?

r e k l a m a

Zgodnie z art. 223 Prawa wodnego, w przypadku gdy śródlądowe wody płynące lub wody morza terytorialnego albo morskie wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący własności właściciela wód, grunt ten z chwilą zajęcia staje się z mocy prawa własnością właściciela wód. Dotychczasowemu właścicielowi gruntu przysługuje odszkodowanie od właściciela wód na warunkach określonych w art. 472 ustawy.

Jak wylicza się odszkodowanie za zajęty przez wodę grunt?

Przewiduje on, że w sprawie naprawienia szkód będących skutkiem trwałego zajęcia gruntu przez wody wymienione wyżej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje także koszty sporządzenia projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który stanowi podstawę ustalenia linii brzegu.

Jak ustala się nową linię brzegową?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Naklejka - Szybciej nie pojadę, to ciągnik szwagra. Tygodnik Poradnik Rolniczy

Naklejka - Szybciej nie pojadę, to ciągnik szwagra. Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

15,00 zł

Cena regularna 20,00 zł

SPRAWDŹ

Zasady ustalenia linii brzegu określa art. 220 Prawa wodnego. Według niego linię brzegu ustala dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym odpływie wód powierzchniowych minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, którym obecnie jest minister infrastruktury.

Następuje to w drodze decyzji wydanej na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny. Decyzja o ustaleniu linii brzegu stanowi podstawę do dokonania wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Zgodnie z art. 220 ust. 19 Prawa wodnego, koszty projektu rozgraniczenia gruntów ponosi właściciel wód, jeżeli ustalenie linii brzegu następuje w związku z trwałym zajęciem przez śródlądowe wody płynące, wody morza terytorialnego lub morskie wody wewnętrzne, w sposób naturalny, gruntu niestanowiącego własności właściciela wód.

Kto w Polsce jest właścicielem wód płynących jak i pozostałych wód wewnętrznych oraz podziemnych?

Śródlądowe wody płynące, podobnie jak wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. Prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych wykonuje specjalnie do tego celu powołana państwowa osoba prawna Wody Polskie i to do niej należy wystąpić o odszkodowanie. Należy pamiętać, że roszczenie o naprawienie szkody związanej z trwałym zajęciem gruntu przez wody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia wystąpienia szkody.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody