Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Mąż nie chce się zgodzić na przekazanie gospodarstwa rodzinie. Czy sąd może to rozwiązać?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Mąż nie chce się zgodzić na przekazanie gospodarstwa rodzinie. Czy sąd może to rozwiązać?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.12.2022r.

Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne przekazane mi przez rodziców jeszcze przed ślubem. Powiększyliśmy je, dokupując ziemi. Osiągnęliśmy już wiek emerytalny i możemy przejść na emeryturę z KRUS. Nie mamy dzieci. Chciałabym przekazać gospodarstwo siostrzenicy i jej mężowi w zamian za dożywocie dla nas obojga, żeby mieć zapewnioną opiekę na starość. Problem w tym, że mąż się na to nie zgadza. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Kto dysponuje majątkiem przekazanym przed ślubem?

Gospodarstwo przekazane Pani przez rodziców przed ślubem stanowi Pani majątek osobisty i może nim Pani swobodnie dysponować, w tym zawrzeć z siostrzenicą i jej mężem umowę dożywocia. Nie ma przeszkód, aby dożywocie było ustanowione na rzecz Państwa obojga.

Inaczej jednak wygląda sprawa z gruntami zakupionymi wspólnie z mężem. W myśl art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżonków wchodzą do majątku wspólnego. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

r e k l a m a

Kiedy potrzebna jest zgoda współmałżonka przy zarządzaniu majątkiem?

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jednak zgodnie z art.  37 k.r.o., zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Najczęściej jako takie darowizny traktuje się podarunki dokonywane z okazji świąt, urodzin, imienin, ślubu, zdania egzaminu lub innego zdarzenia o charakterze osobistym.

Kiedy ważna jest umowa zawarta bez zgody współmałżonka?

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy – staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Artykuł 39 k.r.o. przewiduje, że w sytuacji gdy jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udzieli takiego zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

W celu uzyskania takiego zezwolenia należy złożyć wniosek do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich. Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a