r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Nabycie ziemi w darowiźnie bez ulgi w podatku rolnym

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 06.01.2018r.

Prowadzę gospodarstwo rolne i mam pytanie o ulgę na powiększenie gospodarstwa rolnego. Rodzice przechodzą na wcześniejszą emeryturę rolniczą i przekażą mi własność gruntów rolnych w formie darowizny. Poza tym planuję kupić 2 ha gruntów rolnych od sąsiada i brać udział w przetargu na dzierżawę 10 ha gruntów rolnych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy – i w odniesieniu do jakich gruntów rolnych – mogę liczyć na zwolnienie, a potem ulgę w podatku rolnym?

r e k l a m a

Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Według jej art. 15, zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.


Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika złożony do urzędu gminy. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

Po upływie 5-letniego okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Jeżeli chodzi o grunty nabywane od rodziców, to w przypadku darowizny zwolnienie nie ma zastosowania. Także w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych w drodze umowy sprzedaży, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Może Pan zatem skorzystać ze zwolnienia w przypadku nabycia gruntów od sąsiada. Możliwe jest także skorzystanie ze zwolnienia w przypadku dzierżawy z Zasobu WRSP, gdy spełnione są ustawowe przesłanki.

Za trwałe zagospodarowanie, konieczne do zastosowania preferencji, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. Zatem w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na lat 10, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, a potem z ulgi. Ustawa stanowi, że zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Zwolnienie i ulga na powiększenie gospodarstwa rolnego stanowią pomoc de minimis w rolnictwie.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody