Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnik VAT-owiec chce przejść na emeryturę rolniczą. Jak to najprościej zrobić?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rolnik VAT-owiec chce przejść na emeryturę rolniczą. Jak to najprościej zrobić?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 31.05.2021r.

Jestem rolnikiem, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych. Niebawem kończę 65 lat i chciałbym zaprzestać prowadzenia gospodarstwa oraz przejść na emeryturę rolniczą. Jak to najprościej zrobić, by nie mieć kłopotów z urzędem skarbowym? Czy będę musiał dokonać korekty VAT oraz zrobić inwenturę, w sytuacji gdy minęło już wiele lat od momentu rozliczenia VAT z poczynionych w gospodarstwie inwestycji? – pyta Czytelnik "Tygodnika".

Przed rezygnacją z rozliczania VAT należy rozliczyć wszystkie inwestycje  

Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest, jeszcze przed przejściem na emeryturę, powrót do statusu rolnika ryczałtowego. Potwierdzeniem, że jest to dobre wyjście, są interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. taka z końca grudnia 2019 roku (sygn. akt: 0114-KDIP1-3.4012.630.2019.2.KP).

Analizowano w niej sytuację, w której rolniczka od 1 lutego 2010 roku była czynnym podatnikiem VAT prowadzącym gospodarstwo rolne, natomiast w 2020 r. chciała zrezygnować z podatku VAT i być ponownie rolnikiem ryczałtowym. W międzyczasie, tj. na początku marca 2010 roku, kupiła ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem czołowym za niecałe 103 tys. zł netto, w lutym 2012 roku samochód osobowy za 60 tys. zł brutto, natomiast 6 sierpnia również w 2012 roku nabyła zgniatacz ziarna za ponad 4 tys. zł. Sprzęt rolniczy oraz samochód zostały oddane do użytkowania zaraz po zakupie i były wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Z maszyn rolniczych rolniczka odzyskała 100% VAT, natomiast z samochodu osobowego – 6 tys. zł.

Rolniczka zwróciła się do dyrektora KIS z zapytaniem, czy po rezygnacji z rozliczania podatku VAT będzie musiała zrobić inwenturę i zapłacić podatek VAT od wartości rynkowej środków trwałych. W jej ocenie nie było to konieczne. Dyrektor KIS stwierdził, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego jej stanowisko jest prawidłowe.

r e k l a m a

Najpierw rolnik powinien przejść na ryczał, a dopiero później starać się o emeryturę rolniczą

W myśl art. 43 ust. 5 ustawy o podatku VAT, podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie z niego skorzystać. Aby to zrobić, muszą pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego chcą zostać rolnikami ryczałtowymi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po analizie sytuacji rolniczki wskazał, że w związku z ponownym wyborem zwolnienia, czyli powrotem do statusu rolnika ryczałtowego, rolniczka nie będzie zobowiązana do sporządzenia spisu z natury i wykazania podatku należnego od środków trwałych, które nabyła w przeszłości. Nie zajdzie bowiem okoliczność wymieniona w art. 14 ustawy o VAT (zaprzestanie prowadzenia działalności). Rolniczka będzie bowiem kontynuować działalność gospodarczą, tyle że jako podatnik VAT zwolniony (rolnik ryczałtowy).

Kiedy należy dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku? ł

W ocenie dyrektora KIS rolniczka nie musi także dokonywać korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego (na podstawie art. 91 ustawy) z faktur dokumentujących nabycie maszyn rolniczych i samochodu osobowego. Według KIS, pomimo że środki trwałe zmieniły przeznaczenie z wykorzystywanych do czynności opodatkowanych na wykorzystywane do czynności zwolnionych, to jednak upłynął okres korekt podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 2 ustawy, okres korekty dla środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, wynosi rok od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania, natomiast dla środków trwałych powyżej 15 tys. zł – 5 lat, z wyjątkiem nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, w przypadku których okres korekt wynosi 10 lat.

Dla samochodu oraz ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym okres korekty przewidziany w art. 91 ust. 2 ustawy minął po upływie 5 lat od roku oddania ich do użytkowania, a zgniatacza ziarna – po upływie roku.

Magdalena Szymańska
Fot Pixabay

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a