Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

O ile wzrosną emerytury rolnicze w 2023 roku?

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
O ile wzrosną emerytury rolnicze w 2023 roku?
Pieniądze i Prawo KRUS
Data publikacji 12.11.2022r.

W przyszłym roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące emerytur rolniczych.Główna zmiana ma dotyczyć obliczania wysokości rolniczej emerytury podstawowej. Do tego planowania jest waloryzacja świadczeń z KRUS już na nowych zasadach. Jak to wpłynie na wysokość rolniczej emerytury w 2023 roku?

Rząd skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Określa on reformę emerytur rolniczych, które mają być bardziej sprawiedliwe i zbliżone do powszechnego systemu emerytalno-rentowego

r e k l a m a

Podstawowa emerytura rolnicza będzie powiązana z najniższym świadczeniem z ZUS

W nowelizacji proponuje się powiązanie wysokości rolniczej emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, takie powiązanie rozwiąże problem różnicy między świadczeniami z KRUS i ZUS. A ta jest znaczna: 

  • podstawowa emerytura rolnicza wynosi 1 084,58 zł, 
  • najniższa emerytura z powszechnego systemu to 1338,44 zł.

Dzięki zmianie rolnicy-emeryci zyskają więcej przy waloryzacji 

– Mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej (w roku 2022) waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 proc., a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości, co spotkało się z dużym niezadowoleniem świadczeniobiorców – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jest to o tyle istotne, gdyż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wskaźnik waloryzacji w roku 2023 na 9,6% choć niewykluczone, że będzie on wyższy. Wszystko zależy od inflacji.

r e k l a m a

Wyższe emerytury dla rolników płacących podwójne składki na KRUS

 

Rząd w tej reformie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników chce rozwiązać jeszcze kwestie tzw. podwójnych składek na KRUS, który dotyczy niemal 100 tys. rolników. Chodzi o rolników, którzy prowadzą jednocześnie działalność rolniczą i gospodarczą lub prowadzą gospodarstwa o areale powyżej 50 ha przeliczeniowych i muszą płacić wielkokrtoność podstawowej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie mimo, że płacą wyższą składkę, nie przekłada się to na wysokość świadczenia emerytalnego jakie pobierają już po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Zapowiadane przez rząd zmiany mają to zmienić i takim osobom będzie przysługiwał dodatek na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Dodatek z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należy do zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia.

 

Jaka jest obecnie przeciętne emerytury rolnicza?

Z danych KRUS wynika, że w I półroczu 2022 r. przeciętna emerytira rolnicza wynosi zaledwie 1.367,24 zł brutto. Te same dane wskazują, że aż 80% rolników-emerytuów otrzymuje świadczenie mieszące się w przedziale 1300 –  1400 zł. 

wk

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a