Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości po zakupie domu czy gospodarstwa?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości po zakupie domu czy gospodarstwa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 19.01.2023r.

Zamieszkałem w grudniu w nowym domu. Od kiedy muszę płacić podatek od nieruchomości? czy już w roku, w którym zamieszkałem, czy może dopiero w następnym?

Od kiedy powstaje obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa także, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 stycznia 2022 r. (sygn. akt: I SA/Sz 468/21) orzekł, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku. Zdaniem WSA, o momencie powstania obowiązku podatkowego decyduje fakt wystąpienia wcześ­niejszego z dwóch wskazanych zdarzeń: zakończenie budowy (co może być potwierdzone w dzienniku budowy lub ustalone w inny sposób, np. w postępowaniu dowodowym w ramach prowadzonego postępowania podatkowego) lub rozpoczęcie faktycznego użytkowania.

r e k l a m a

Czy użytkowanie budynku niewykończonego powoduje konieczność zapłacenia podatku od nieruchomości?

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 października 2021 r. (sygn. akt: III FSK 121/21) doszedł do wniosku, że rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podatku od nieruchomości od początku następnego roku, ustalonego od całego budynku. Obowiązek ten dotyczy również części, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania i która jest nieużytkowana.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a