Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oficjalnie zatwierdzone

Karol Pomeranek
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oficjalnie zatwierdzone
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 31.07.2022r.

Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw. Na czym ma to polegać w praktyce i od kiedy będzie obowiązywać?

To mające charakter czasowy, dot. tylko i wyłącznie składania wniosków w 2023 roku rozporządzenie – jak informuje resort rolnictwa – realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

r e k l a m a

Kogo dotyczą nowe regulacje o uprawie na ugorach?

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 r. rolnicy:

  • w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych;
  • w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji. 
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.
  • Rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.

 Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a