Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 12 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Ostateczne szacowanie szkody łowieckiej

Ostateczne szacowanie szkody łowieckiej
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 17.08.2018r.

Dziki zbuchtowały mi łąkę. Chciałbym ją wkrótce skosić. W jaki sposób i kiedy powinno odbyć się szacowanie ostateczne tych szkód? Podobno jeżeli nie będę zadowolony z ustaleń i protokołu ostatecznego szacowania szkody łowieckiej mogę złożyć odwołanie.

r e k l a m a

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed zebraniem uszkodzonej uprawy. W przypadkach natomiast, o których mowa w art. 46 ust. 7 Prawa łowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Artykuł 46 ust. 7 wskazuje na szkody wyrządzone w płodach rolnych, szkodach spowodowanych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkodach w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Natomiast o terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody rolnika oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego zawiadamia przedstawiciel gminy.

Według Prawa łowieckiego podczas szacowania ostatecznego ustala się:
  1. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
  2. rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
  3. stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
  4. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
  5. obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
  6. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
  7. plon z 1 ha;
  8. wysokość odszkodowania.


Niezwłocznie po zakończeniu szacowania sporządza się protokół. Zawiera on m.in. dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego oraz szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Należy podkreślić, że członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania (art. 46c ustawy).

Prawo łowieckie wskazuje, że właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od podpisania protokołu. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy PGLLP dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Dokonuje się go niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na pisemny wniosek przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego albo właściciela (posiadacza) gruntów rolnych w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, może również brać udział przedstawiciel izby rolniczej.

W świetle przepisów Prawa łowieckiego po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, biorąc w szczególności pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach. Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody (art. 46e ustawy).

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody