Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pamiętaj, żeby złożyć PIT za 2020 rok

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Pamiętaj, żeby złożyć PIT za 2020 rok
Pieniądze i Prawo podatki
Data publikacji 22.04.2021r.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. mija termin składania rozliczeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym za rok 2020.  KRUS przypomina swoim świadczeniobiorcom, że w lutym br. otrzymali z Kasy odpowiednie deklaracje podatkowe za rok 2020.

W lutym lub na początku marca br. do skrzynek pocztowych beneficjentów jakiegokolwiek świadczenia rolniczego, nawet jednorazowego, trafiła deklaracja podatkowa PIT-11A lub PIT-40A, bądź PIT-11.

r e k l a m a

Deklaracje podatkowe PIT-11A lub PIT-40A dotyczą świadczeń takich jak:
 • emerytura rolnicza,
 • okresowa emerytura rolnicza,
 • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Z kolei deklaracje PIT-11 odnoszą się do wypłat z tytułu:
 • niezrealizowanego świadczenia po zmarłym członku rodziny, czyli za emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu,
 • alimentów potrącanych z emerytury/renty.
Powyższe deklaracje trafiły także do Ministerstwa Finansów oraz do urzędów skarbowych, dzięki czemu Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała zeznania podatkowe PIT-37 za świadczeniobiorców KRUS. Dokumenty te są dostępne na stronie www.podatki.gov.pl  w usłudze Twój e-PIT. Na stronie można dokonać także korekty świadczenia albo je tylko zaakceptować.

r e k l a m a

Wnioski nie złożone/niezaakceptowane/złożone po terminie są uznane przez system za automatycznie za złożone

W przypadku kiedy świadczeniobiorca KRUS zapomni o samodzielnym złożeniu zeznania podatkowego PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia 2021 r., a tym samym  nie zaakceptuje i nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, dokument jest uznany za złożony automatycznie.

Samodzielne złożenie wniosku PIT-37 powstałego na podstawie deklaracji PIT-11A, PIT-40A lub PIT-11 w odpowiednim dla nas Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia, jest ważne w przypadku kiedy chcemy skorzystać z przysługujących nam ulg podatkowych, np. z tytułu:
 • zakupu leków,
 • rehabilitacji,
 • wspólnego rozliczenia się z małżonkiem,
 • rozliczenia się z dzieckiem (dla samotnych).

Zeznanie PIT-36 – dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą.

W jaki sposób składać wnioski?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

219,00 zł

Cena regularna 249,00 zł

SPRAWDŹ
Deklaracje podatkowe można dostarczyć osobiście albo listem poleconym do odpowiedniego dla siebie Urzędu Skarbowego bądź w formie elektronicznej poprzez aplikacje Twój e-PIT.
Nadpłaty podatku Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić na konto bankowe danej osoby albo przekazem pocztowym, kiedy osoba uprawniona nie posiada konta w banku w ciągu 45 dni (jeśli deklaracja była składana elektronicznie) albo w ciągu 3 miesięcy (po złożeniu wniosku papierowego).

Wspominany przekaz pocztowy nadpłaty podatku musi być większy niż 23,20 zł, a jego wysokość zostaje potrącona o koszt przekazu. Sumy poniżej 23,20 zł odbiera się osobiście w jednostce urzędu skarbowego.

Pamiętajmy o 1% podatku na cel charytatywny

Każdy z nas, kto składa zeznanie podatkowe, swój 1% podatku może przekazać na wybrany przez siebie cel organizacji pożytku publicznego.
 • Jeżeli dokonuje się tego po raz pierwszy albo chce się zmienić cel na inny, należy wypełnić druk PIT-OP, również w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Jeżeli w danym roku nie złoży się nowego wniosku, 1% podatku trafia do organizacji wskazanej rok wcześniej

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Zdjęcie: Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a